Bộ Tài chính yêu cầu không tăng giá xăng dầu

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa có Công văn số 2836/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về điều hành kinh doanh xăng dầu.

Công văn trên nêu rõ, trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở, sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước; mức trích quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

CHÊNH LỆCH GIỮA GIÁ BÁN HIỆN HÀNH VÀ GIÁ CƠ SỞ BÌNH QUÂN
TỪ NGÀY 04/02/2014 ĐẾN NGÀY 05/3/2014

Mặt hàng

 

 

 

Giá bán hiện hành

 

 

Giá cơ sở theo đúng quy định

 

 

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

 

 

(1)

(2)

(3) =(1) - (2)

1. Xăng RON 92

24.510

25.029

-519

2. Dầu điêzen 0,05 S

22.770

22.943

-173

3. Dầu hoả

22.630

22.966

-336

4. Dầu madút

18.710

18.677

+33


Đơn vị tính: VNĐ/lít,kg

Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chưa tính đủ lợi nhuận định mức trong giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa (tạm tính 100 đồng/lít).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Bình ổn giá để bù đắp mức chênh lệch giữa giá cơ sở cao hơn giá bán hiện hành. Cụ thể, mặt hàng xăng được sử dụng 300 đồng/lít, dầu diesel (170 đồng/lít), dầu hỏa (110 đồng/lít). Thời điểm thực hiện áp dụng từ 12h ngày 6/3/2014.