DATC đẩy mạnh bán tài sản, thoái vốn tại doanh nghiệp

Thu Nga

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch bán tài sản, thoái vốn đầu tư tại doanh nghiệp, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản và tổ chức thẩm định giá tài sản tại 03 doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, DATC tìm tổ chức bán đầu giá và thẩm định giá tại 03 doanh nghiệp là Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư (C&T); Công ty cổ phần Tôn Vikor và Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn.

Cụ thể, DATC thực hiện bán toàn bộ khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh vật tư (C&T) với tổng giá trị khoản nợ đến thời điểm 30/6/2019 là 431.194.698.923 đồng (trong đó: nợ gốc là 240.695.264.585 đồng; nợ lãi là 190.499.434.338 đồng). Giá khởi điểm là 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).

Tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá: Chi tiết tại chứng thư thẩm định giá số: 102/2019/CTTĐG/CPA HANOI ngày 23/8/2019 được lưu trữ tại Trung tâm giao dịch, đầu tư, tư vấn mua bán nợ và tài sản.

Các đơn vị tham gia tổ chứcbán đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Số lượng đấu giá viên; kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá (liệt kê các hợp đồng thực hiện trong 02 năm gần nhất), tỷ lệ đấu giá thành công.

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp/Sở Tư pháp công bố. Cùng với đó, các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của DATC như: Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, phối hợp bàn giao và ký biên bản giao nhận tài sản đấu giá cho khách hàng.

Tại Công ty cổ phần Tôn Vikor, DATC bán số lượng cổ phần là 3.642.000 cổ phần. Tổng giá trị khoản nợ đến thời điểm 30/9/2019 là 24.332.085.326 (nợ gốc là 14.716.342.530 đồng; nợ lãi 9.615.742.796 đồng).

Kết quả thẩm định giá làcơ sở cho việc thực hiện bán đấu giá toàn bộ cổ phần và nợ phải thu. Theo đó, các tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá được DATC đưa ra gồm: Là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 theo Thông báo của Bộ Tài chính; Có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp.

Đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá. Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất.

Tại Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn, DATC sẽ tìm tổ chức thẩm định toàn bộ tài sản tại Công ty cổ phần Gạch nhẹ Phúc Sơn để làm cơ sở cho việc thực hiện bán đấu giá tài sản.

Tổ chức tham gia thẩm địnhh là doanh nghiệp thẩm định giá có tên trong danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2019 theo Thông báo của Bộ Tài chính; Có uy tín về chất lượng thẩm định; có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xác định giá trị doanh nghiệp.

Đặc biệt, tổ chức tham giam thẩm định giá phải có đội ngũ thẩm định viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu của DATC về yêu cầu và tiến độ thẩm định giá, có mức phí thẩm định hợp lý với yêu cầu thẩm định giá trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí thẩm định giá. Phí dịch vụ, thời hạn thẩm định phù hợp và cạnh tranh nhất