Bổ sung quyền hạn cho DATC là cần thiết

Xuân Thanh

Đó là nhận định chung của nhiều chuyên gia kinh tế trước yêu cầu xử lý nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp hiện nay. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) phát huy vai trò, vị thế để giải quyết nợ xấu, tái cơ cấu doanh nghiệp…

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua DATC đã rất tích cực xử lý nợ, tham gia tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc SBIC.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, thời gian qua DATC đã rất tích cực xử lý nợ, tham gia tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc SBIC.

Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004, nhưng đến nay, văn bản pháp lý quan trọng và cao nhất với DATC là Quyết định số 109/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thành lập DATC. Trong khi đó, trước yêu cầu thực tiễn từ thị trường mua bán nợ, sự phát triển của DATC thì “chiếc áo” pháp lý cho DATC đã quá chặt hẹp. Điều này ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của DATC.

Đánh giá về quy định pháp lý cho hoạt động của DATC, các chuyên gia cho rằng,  việc nâng cao tính pháp lý theo hướng xây dựng, ban hành Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC là hết sức cần thiết và sớm ban hành.

Việc ban hành Nghị định mới, nhằm bổ sung phạm vi, đối tượng và chức năng đặc thù cho DATC góp phần giải quyết nợ xấu, nợ tồn đọng trong nền kinh tế, hỗ trợ thúc đẩy tái cơ cấu DNNN theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế; Trong đó có tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng và DNNN, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế là hết sức cần thiết.

Hiện tại, Bộ Tài chính - Cơ quan chủ quản của DATC đã nghiên cứu, hoàn tất để trình Chính phủ dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung mới so với quy định hiện hành.

Dự thảo Nghị định được đưa ra theo hướng, mở rộng phạm vi kinh doanh không chỉ là nợ xấu, mà bao gồm cả tài sản nợ đọng, dự án dở dang, dự án cần hỗ trợ xử lý nợ để hoàn thành đưa vào vận hành, khai thác. Mở rộng đối tượng tham gia xử lý nợ và tài sản sang các tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế khác, các đơn vị sự nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi...

Cùng với đó, bổ sung chức năng để phát triển ngành nghề hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính, mở rộng ngành nghề kinh doanh mới, bao gồm: Phát triển hoạt động quản lý đầu tư, khai thác tài sản, dự án; mở rộng hoạt động tái cơ cấu DN, gắn với xử lý nợ, tài sản và dự án; phát triển hoạt động tư vấn, dịch vụ tài chính, quản lý vốn góp...

Theo định hướng phát triển, trong giai đoạn tiếp theo đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, DATC phấn đấu trở thành công cụ hàng đầu, vững mạnh của Chính phủ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ, chương trình theo chỉ định của Chính phủ. Đồng thời, DATC sẽ trở thành một định chế tài chính mạnh để vừa làm đối trọng với các tổ chức tài chính nước ngoài, vừa tăng cường tính liên kết, hợp tác trong xử lý nợ… 

 Bổ sung quyền được hỗ trợ tài chính dưới hình thức tài trợ vốn vay ngắn hạn, bảo lãnh đối với các DN được DATC tham gia tái cơ cấu có khó khăn tài chính để sớm phục hồi sản xuất kinh doanh khi các DN này đáp ứng được các điều kiện về kiểm soát của DATC, có phương án khả thi, có tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Bên cạnh đó, các chức năng, nghiệp vụ được bổ sung sẽ giúp DATC gia tăng quy mô xử lý nợ và tài sản, nâng cao hiệu quả hoạt động, rút ngắn thời gian thu hồi vốn (quay vòng vốn nhanh), qua đó vừa nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn nhà nước, vừa rút ngắn được thời gian tái cơ cấu DN và xử lý nợ.

Tạo điều kiện cho DATC xử lý nợ, các tài sản hình thành từ hoạt động mua bán nợ, giảm tình trạng đóng băng của các khoản nợ, tài sản, nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả sử dụng của tài sản trong nền kinh tế, tạo ra dòng vốn mới cần thiết cho các DN đang có tình hình tài chính khó khăn (có tài sản tồn đọng nhưng không khai thác, xử lý được).