Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp tục trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Ngày 26/1, các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XII đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục được tín nhiệm trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, sinh ngày: 10/5/1961; Quê quán: Xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Học vị: Thạc sĩ; Ủy viên Trung ương Đảng khoá XI.

Từ tháng 6/2003 – 5/2008, đồng chí là Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Từ tháng 6/2008 – 10/2010, đồng chí là Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Từ tháng10/2010-7/2011, đồng chí là Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; Từ tháng 8/2011- 5/2013, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ tháng 5/2013 đến nay, đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 26/1, tại Đại hội Đảng lần thứ XII, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Danh sách trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và ủy viên dự khuyết xem tại đây.