Đảng ủy Bộ Tài chính nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Trong năm qua, Ban Dân vận của Đảng ủy Bộ Tài chính đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Đảng Bộ khối các cơ quan trung ương tặng Cờ thi đua cho Đảng Bộ Tài chính năm 2015.
Đảng Bộ khối các cơ quan trung ương tặng Cờ thi đua cho Đảng Bộ Tài chính năm 2015.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính,Đảng ủy Bộ Tài chính đã kiện toàn cơ cấunhân sự của Ban Dân vận, đồng thời ban hành các chương trình hành động,cũng như các quy chế hoạtđộng,như: Quy chế côngtác dân vận trongĐảng bộ BộTài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020;Quy chế làm việc của Ban Dân vận Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020; chương trình công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020...

Năm 2015, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện "Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận" trong toàn Đảng bộ, đồng thời tổ chức quántriệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Tài chính;rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động góp ý kiến vào dự thảo một số văn bản của Trung ương, của Bộ Tài chính...; phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ban Thanh tra nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị, chế độ, chính sách, việc thực hành tiết kiệm, chống quan liên, tham nhũng, lãng phí.

Theo đánh giá chung, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Dân vận trong công tác dân vận đã tạo chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, người lao động góp phần tích cực trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác xây dựng đảng gắn với xây dựng cơ quan, đoàn thể, trong sạch vững mạnh.

Trong năm 2015,Đảng ủy, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh các cấp thực hiệntốt công tác vận động và thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính.

Ban Thanh tra nhân dân đã đẩy mạnh hoạt động kiểm tra giám sát củavề thực hiện nhiệm vụ chính trị, chế độ, chính sách, việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí; phát huy tính dân chủ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tích cực phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thưởng trực Đảng ủy bộ bằng những văn bản chỉ đạo, và giải pháp cụ thể nhằm thực hiện nghiêm "Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận" đã đem lại hiệu quả thiết thực trong nhận thức và hành động trong đội ngũ, cán bộ, đảng viên trong toàn ngành, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cũng như xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong năm qua, lãnh đạo Bộ Tài chínhphối hợp với Đảng ủy Bộ trong việc chỉ đạo Công đoàn Bộ Tài chínhthực hiện nhiều hoạtđộng vớihiệu quả thiết thực. Kết quả cho thấy, 100% công đoàn viên cơ sở tổ chức thăm tăng quà nhân ngày lễ, tết, cho những giađình chính sách, giađình có hoàn cảnh khó khăn, tạo không khí vui tươi, tiết kiệm; công đoàn các cấp đã trợ cấp khó khăn 885 xuất, mua bảo hiểm thân thể 24/24 cho 3.306 người, trợ cấp khác 6.629 xuất,...

Lãnh đạo Bộ Tài chínhphối hợp với Đảng ủy Bộ trong việc chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: Tổ chức thành công chương trình Hiến máu tình nguyện năm 2015 với chủ đề "Hiến máu cứu người, sinh mệnh của bạn và tôi", kết quảcó 220 đoàn viên thanh niên tham gia và thu được 181 đơn vị máu;

Thăm tặng quà cho 10 gia đình chính sách tại Nghệ An, 10 gia đình chính sách tại Hà Nội; phối hợp xây dựng 1 nhà tình nghĩa tại Thái Nguyên; thăm, tặng quà và 300 áo ấm tại Trung tâm giới thiệu và giải quyết việc làm tỉnh Sơn La,...


Hiện nay, Đảng bộ Bộ Tài chính có 4.019 đảng viên sinh hoạt trong 48 đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Công đoàn Bộ Tài chính là công đoàn cấp trên cơ sở thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam với hơn 10.300 cán bộ, đoàn viên sinh hoạt trong 49 đơn vị trược thuộc.

Đoàn Thanh niên của Bộ Tài chính có 40 đầu mối, trong đó có 5 đầu mối tương đương cấp phường (xã), 22 chi đoàn trực thuộc, với tổng số 2.510 đoàn viên, thanh niên.

Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ Tài chính có 20 tổ chức trực thuộc với tổng số 591 hội viên.