Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bỏ phiếu bầu cử tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

PV.

Cùng với cử tri cả nước tham gia Ngày bầu cử - Ngày hội toàn dân, sáng ngày 23/5/2021, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 09, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Minh
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 09, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Minh

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức khu vực bỏ phiếu số 09, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra an toàn, phấn khởi, dân chủ, công khai, minh bạch.

Sau phần nghi thức khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 09, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 09, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Minh
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 09, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Ảnh: Đức Minh

Có mặt tại khu vực bỏ phiếu từ sớm, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc là một trong những cử tri bỏ phiếu đầu tiên tại khu vực bỏ phiếu số 09, phường Thượng Đình.

Theo Bộ trưởng, các cử tri trong khu vực đã đến từ sớm để thực hiện quyền công dân của mình. Bộ trưởng tin tưởng, các cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn ra những người đại biểu xứng đáng nhất vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 của tỉnh Bình Định.