Bước tiến lớn của ngành Tài chính

Minh Đức

(Tài chính) “Ngân hàng Thế giới đánh rất giá cao những nỗ lực của Bộ Tài chính Việt Nam trong cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan trong năm 2014. Tôi cho rằng, đây là một bước tiến lớn đã được Bộ Tài chính Việt Nam thực hiện”. Đó là ý kiến của bà Wendy Werner, Giám đốc Khối Thương mại và Cạnh tranh, Khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Để hiện thực hóa cải cách thủ tục hành chính, Bộ Tài chính Việt Nam đã có những hành động rất quyết liệt và cụ thể, từ việc xây dựng các phương án cải cách, sửa đổi các văn bản pháp luật đến giao trách nhiệm tới từng lãnh đạo, cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ. Theo khảo sát, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát, hệ thống hoá 645 thủ tục hành chính (thuế nội địa 421 thủ tục; hải quan 224 thủ tục); đã rút ngắn 54% số giờ nộp thuế (số giờ nộp thuế, không bao gồm làm thủ tục bảo hiểm xã hội, đã giảm 290 giờ từ 537 giờ xuống còn 247 giờ; ngoài ra, Luật sửa đổi một số điều của 5 Luật thuế có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, giúp giảm thêm được 80 giờ) và thời gian làm thủ tục hải quan. Việc triển khai cơ chế 1 cửa quốc gia cắt giảm được khoảng 10%-20% chi phí và 30% thời gian thông quan hàng hóa; triển khai hệ thống thông quan tự động đã rút ngắn thời gian thông quan đối với luồng xanh từ 3 phút xuống còn 3 giây và giảm được hơn 7 giờ từ khi đăng ký tờ khai đến khi quyết định thông quan giải phóng hàng nhập khẩu... Ước tính, có khoảng 95% số doanh nghiệp đã thực hiện khai thuế điện tử; đã thí điểm thực hiện nộp thuế điện tử ở 18 địa phương.

Với những cải cách trên, gần nửa triệu doanh nghiệp được hưởng lợi và tiết kiệm được hàng triệu giờ khai thuế mỗi năm. Quan trọng hơn, thời gian tiết kiệm sẽ được doanh nghiệp sử dụng vào các hoạt động mang lại giá trị gia tăng, từ đó tạo thêm việc làm cũng như tăng trưởng cho nền kinh tế.

Kết quả này khẳng định quyết tâm lớn từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cũng như những nỗ lực của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã và đang được hiện thực hóa. Đây cũng là một minh chứng cho thấy với quyết tâm chính trị mạnh mẽ thì Việt Nam có thể cải cách rất nhanh và bài học này cần được áp dụng sang các ngành, lĩnh vực khác.

Tôi cho rằng, Chính phủ Việt Nam đang đi đúng hướng trong vấn đề tăng cường tính minh bạch và cải thiện thái độ phục vụ của cán bộ thuế, hải quan. Tôi tin tưởng rằng, với những cải cách ở cấp độ thể chế cũng như triển khai trên thực tiễn, Việt Nam sẽ ngày càng hấp dẫn hơn trong con mắt các nhà đầu tư ngoài nước.

Bài đăng trên Tạp chí Tài chính và Đầu tư số 1+2-2015