Bước tiến lớn trong cải cách, hiện đại hóa hải quan

PV.

Thời gian qua, Bộ Tài chính nói chung và Tổng cục Hải quan nói riêng luôn nỗ lực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan nhằm góp phần tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Năm 2017 đánh dấu những kết quả nổi bật trong cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan Việt Nam.

Bộ Tài chính nói chung và Tổng cục Hải quan nói riêng luôn nỗ lực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan. Nguồn: internet
Bộ Tài chính nói chung và Tổng cục Hải quan nói riêng luôn nỗ lực thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan. Nguồn: internet

Thay đổi căn bản phương thức kiểm tra chuyên ngành

Ngay từ đầu năm 2017, ngành Hải quan đã xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới; Quyết liệt thay đổi căn bản phương thức kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc đánh giá quản lý rủi ro, áp dụng thông lệ quốc tế, kết nối chia sẻ thông tin giữa cơ quan, tổ chức quản lý, kiểm tra chuyên ngành với cơ quan Hải quan.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ, ngành rà soát, thống kê được tổng số 368 văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành, trong đó xác định được 87 văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung. Đến nay, các bộ, ngành đã sửa đổi, bổ sung 66 văn bản, còn 21 văn bản đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời với đó, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với các bộ rà soát được 231 thủ tục hành chính/chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Xác định danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành và kiến nghị các bộ, ngành xử lý danh mục này theo hướng thu hẹp diện kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, chi tiết mã số HS. Đồng thời, đưa vào hoạt động 10 địa điểm làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành tập trung tại các cửa khẩu có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn.

Triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN

Bên cạnh việc đổi mới mạnh mẽ phương thức kiểm tra chuyên ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa, từ đầu năm đến nay, Tổng cục Hải quan đã triển khai hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. Tính đến tháng 11/2017, Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối chính thức với 11 bộ, ngành. Ngoài thủ tục thông quan hàng hóa của Tổng cục Hải quan, 40 thủ tục hành chính của 10 bộ, ngành còn lại đã thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia với khoảng trên 500 nghìn hồ sơ hành chính đã được xử lý và hơn 15 nghìn doanh nghiệp tham gia.

Việc thí điểm thực hiện hệ thống Tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh (Emanifest) tại cảng hàng không quốc tế cũng được Tổng cục Hải quan triển khai từ ngày 01/4/2017. Đồng thời, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Về thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Tổng cục Hải quan cho biết, hiện nay, 10/10 nước thành viên ASEAN đã phê duyệt Nghị định thư pháp lý về Cơ chế một cửa ASEAN; Tổng cục Hải quan hiện đang thực hiện rà soát lại kỹ thuật để chuẩn bị các điều kiện kết nối chính thức ASEAN.

Đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin

Tổng cục Hải quan đã xây dựng và triển khai hệ thống công nghệ thông tin kết nối với doanh nghiệp kinh doanh cảng nhằm giảm thiểu hồ sơ giấy tờ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cũng như hiệu quả quản lý nhà nước đối với hàng hóa, container tại các cảng biển. Tính đến ngày 23/10/2017, cơ quan hải quan đã triển khai chính thức trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử về hàng hóa tại cảng biển cho 23 doanh nghiệp kinh doanh cảng tại Hải Phòng.

Từ ngày 01/3/2017, cơ quan hải quan các cấp đã chính thức vận hành Hệ thống dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử hải quan. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 46 thủ tục hành chính tại tất cả các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; Tiếp nhận 33.600 bộ hồ sơ thủ tục hành chính với sự tham gia của 6.800 đối tượng thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan đã ký kết thu thuế điện tử với 36 ngân hàng thương mại với số thu chiếm khoảng 90% thu ngân sách của ngành Hải quan; Ký kết với 5 ngân hàng thí điểm triển khai nộp thuế điện tử 24/7, qua đó, góp phần giảm thời gian nộp thuế cho người nộp thuế.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/7/2017, 100% đơn vị Hải quan trong toàn Ngành đã thực hiện thủ tục hải quan thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS với tổng số doanh nghiệp tham gia khoảng 66,51 nghìn doanh nghiệp; Tổng số kim ngạch xuất nhập khẩu là 214,04 tỷ USD; Tổng số tờ khai xuất nhập khẩu là 5,70 triệu tờ khai.