Cả nước nhập siêu 900 triệu USD trong tháng 2/2019


Đó là thống kê của Tổng cục Thống kê trong Báo báo tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2019.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2/2019 ước tính nhập siêu 900 triệu USD. Nguồn: internet
Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2/2019 ước tính nhập siêu 900 triệu USD. Nguồn: internet

Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 2/2019 ước tính đạt 14,60 tỷ USD, giảm 33,9% so với tháng 1/2019 do tháng 2 có 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Kim ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng đều giảm so với tháng 1/2019, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện giảm 23,9%; sắt thép giảm 45,8%; giày dép giảm 49,1%; dệt may giảm 51,4%; thủy sản giảm 52,8%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 59,2%.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 36,68 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2018.

2 tháng năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 8,1 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đến là thị trường EU đạt 6,3 tỷ USD, tăng 1,2%; Trung Quốc đạt 5,1 tỷ USD, giảm 9,3%; Thị trường ASEAN đạt 3,8 tỷ USD, tăng 3,5%; Nhật Bản đạt 3,2 tỷ USD, tăng 17,3%; Hàn Quốc đạt 3,1 tỷ USD, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 2/2019 ước tính đạt 15,5 tỷ USD, giảm 27,1% so với tháng 1/2019. Kim ngạch nhập khẩu hầu hết các mặt hàng đều giảm, trong đó giảm mạnh ở một số mặt hàng: Điện tử, máy tính và linh kiện giảm 10,1%; điện thoại và linh kiện giảm 22,2%; vải giảm 22,3%; chất dẻo giảm 34,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng giảm 37%.

Tính chung 2 tháng, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 36,76 tỷ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 10,7 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với kim ngạch nhập khẩu đạt 7,4 tỷ USD, giảm 2,1%; Thị trường ASEAN đạt 4,7 tỷ USD, tăng 1,4%; Nhật Bản đạt 2,6 tỷ USD, giảm 6,7%; Thị trường EU đạt 2,2 tỷ USD, tăng 15,9%; Hoa Kỳ đạt 1,9 tỷ USD, tăng 14,6%.

Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 2/2019 ước tính nhập siêu 900 triệu USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2019, cả nước nhập siêu 84 triệu USD.