Các bộ cần nghiêm túc và quyết liệt cắt giảm điều kiện kinh doanh

BD

Đó là yêu cầu của ông Mai Tiến Dũng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông về cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện kinh doanh tại buổi kiểm tra diễn ra ngày 16/10.

Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Mai Tiến Dũng, tại Hội nghị Trung ương 8 vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu cần cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh sắp xếp bộ máy, cải cách thủ tục, tránh bệnh hình thức.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhiều lần nhấn mạnh việc cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính là vấn đề quan trọng, cần đi vào hiệu quả, thực chất để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và phải coi đây là dư địa quan trọng cho tăng trưởng.

Tuy nhiên, đến nay trong tổng số 6.191 điều kiện kinh doanh, mới cắt giảm được 1.517 điều kiện; trong 9.926 dòng hàng cần kiểm tra chuyên ngành mới cắt giảm được 1.700 dòng hàng... nghĩa là chưa đáp ứng được yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa 50% các điều kiện kinh doanh và 50% các thủ tục, mặt hàng xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành đã đề ra.

Bên cạnh đó, còn 2.277 điều kiện cần tiếp tục cắt giảm, so với mốc thời gian phải hoàn thành (ngày 15/8), đã vượt hơn hai tháng và hạn cuối cùng để các bộ trình Chính phủ ban hành các nghị định cắt giảm điều kiện kinh doanh là ngày 30/10. Sau thời điểm đó, các nỗ lực cải cách sẽ không dừng lại. Do đó, các bộ cần nghiêm túc và quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ này.