Các địa phương cần chia sẻ khó khăn ngân sách

PV.

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016. Nguồn: chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016. Nguồn: chinhphu.vn

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương, các cấp, các ngành phải đồng tâm, hiệp lực, chung sức, chung lòng vượt qua giai đoạn ngân sách khó khăn hiện nay, nhất là trong năm 2017, 2018.

Thủ tướng cho rằng, các địa phương, ban ngành không nên chỉ trông chờ vào ngân sách, mà phải huy động các nguồn lực khác như xã hội hóa, ODA, quan tâm đầu tư cho những nơi khó khăn và các địa bàn trọng điểm.

Trong công tác tài chính-ngân sách nhà nước, Thủ tướng yêu cầu cần tích cực đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực thuế, hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, triệt để tiết kiệm chi ngân sách, nhất là kinh phí họp, tiếp khách, đi công tác trong nước, nước ngoài, lễ hội, sử dụng xe công. Thực hiện ngay việc trích dự phòng 10% và tiết kiệm 10% khi giao dự toán chi đầu tư cho các công trình, dự án.