Các địa phương cùng nỗ lực vượt khó trong công tác thu ngân sách

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Tình hình kinh tế khó khăn đang gây trở ngại cho việc hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2013. Để đạt được kế hoạch đặt ra, toàn ngành Tài chính đã và đang nỗ lực với nhiều giải pháp, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thu, nuôi dưỡng phát triển nguồn thu...

Kết quả hoạt động 9 tháng năm 2013 từ một số địa phương được Bộ Tài chính thống kê, tổng hợp và công bố đang thể hiện những nỗ lực tích cực từ các địa phương.

* Hải quan TP.Hồ Chí Minh đạt mức thu tăng hơn 14,9% so với cùng kỳ năm trước

Tính đến hết ngày 30/9/2013, Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh thu ngân sách được 53.740 tỷ đồng, bằng 74,6% chỉ tiêu được giao, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2012. Do chu kì nhập khẩu các mặt hàng cuối năm tăng cao, nhất là mặt hàng tiêu dùng, nên số thu nộp ngân sách trong tháng 9/2013 tăng hơn 7% so với tháng 8/2013.

Trong đó, thu ngân sách từ thuế nhập khẩu hàng hóa và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu đạt trên 18.200 tỷ đồng, chiếm 33,3% tổng số thu ngân sách của Hải quan TP Hồ Chí Minh; đạt hơn 84% chỉ tiêu được giao.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2013, công tác chống thất thu qua giá; công tác kiểm tra sau thông quan, công tác chống thất thu qua phân loại, áp mã số tính thuế của ngành Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã thu nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 500 tỷ đồng./.

* Bắc Kạn: Thu NSNN tăng 35,5% so với cùng kỳ

Trong 9 tháng đầu năm 2013, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt 285.582 triệu đồng, bằng 72,75% so với kế hoạch năm và tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, thu nội địa 256.982 triệu đồng, đạt 68,7% kế hoạch năm, tăng 27,6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 23.900 triệu đồng, đạt 217,2% kế hoạch năm.

Trong thời gian tới, Bắc Kạn sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, trong đó tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề, doanh nghiệp kê khai âm thuế liên tục. Đồng thời đôn đốc các doanh nghiệp nộp kịp thời số thuế phát hiện truy thu qua thanh tra, kiểm tra vào ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp để quản lý thu thuế, phí và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật đối với một số lĩnh vực như: Đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên khoáng sản, sản xuất công nghiệp...

* Hải Dương tổng thu NSNN tăng 20% so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo của Sở Tài chính Hải Dương cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2013, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 77% dự toán năm, bằng 120% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 2 khoản thu hoàn thành dự toán là thu từ khu vực Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 114,5% dự toán, tăng 56,7% so với cùng kỳ và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 112% dự toán. Đối với chi ngân sách, 9 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 5.000 tỷ bằng 75% dự toán.

Để thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước, trong quý IV/2013, một số giải pháp được Sở Tài chính đưa ra như: tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 2-3% trở lên so với dự toán Chính phủ giao; tăng cường công tác kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế, xử lý kiên quyết, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật; nhanh chóng triển khai các dự án có liên quan đến thu tiền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản và các nhiệm vụ chi khác của tỉnh; thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

* TP. Hồ Chí Minh thu thuế nội địa tăng gần 6,6% so cùng kỳ

Số liệu từ Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 9/2013, thu NSNN được 10.885,8 tỷ đồng, lũy kế đạt 108.824,7 tỷ đồng, đạt 69,41% dự toán pháp lệnh, tăng 6,59% so với cùng kỳ, trong đó:

Thu nội địa là 8.052,4 tỷ đồng, lũy kế được 85.323,7 tỷ đồng, đạt 63,64% dự toán pháp lệnh, tăng 10,20% so với cùng kỳ; thu từ dầu thô tháng 9 là 2.833,3 tỷ đồng, lũy kế được 23.500,9 tỷ đồng, đạt 103,53% dự toán.

Một số nguồn thu có số thu tăng cao hơn so với cùng kỳ như: thuế thu nhập cá nhân (tăng 3,82%), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (tăng 279,06%), lệ phí trước bạ (tăng 15,91%).

Để đạt được kết quả trên, Cục Thuế Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tập trung khai thác các nguồn thu trên địa bàn, theo dõi tình hình tăng giảm nguồn thu của các doanh nghiệp trọng điểm, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề; rà soát, đôn đốc các nguồn thu từ đất; đẩy mạnh công tác thu nợ, tập trung xử lý nợ khả thu, không để nợ mới phát sinh thêm.