Các địa phương nỗ lực đạt cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022

Hà Anh

Phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng cuối năm 2022 diễn ra chiều 7/7/2022, đại diện lãnh đạo một số địa phương đều bày tỏ quyết tâm nỗ lực vượt khó để đạt cao nhất kết quả thu NSNN năm 2022 đã đề ra.

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng:

6 tháng đầu năm, thu ngân sách TP. Hải Phòng đạt 58,8% dự toán

Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, TP. Hải Phòng tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, nửa đầu năm 2022, Thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đó là, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng ước tăng 11,1% so với cùng kỳ 2022, đứng thứ 7 cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố đạt 13,17 tỷ USD, tăng 9,12% so với cùng kỳ năm 2021...

Về thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, 6 tháng đầu năm, Thành phố thu ngân sách đạt 53.969 tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 31.900 tỷ đồng, bằng 57% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021; thu nội địa đạt trên 20.853 tỷ đồng, bằng 65,7% dự toán, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 11.353 tỷ đồng, bằng 42,1% dự toán, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Bên cạnh kết quả đạt được, dịch bệnh COVID-19 mặc dù đã được kiểm soát hiệu quả, nhưng vẫn ảnh hưởng tới công tác thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương và địa phương quản lý, thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng biển... Đây là yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022.

Lãnh đạo các địa phương bày tỏ quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 đã đề ra.
Lãnh đạo các địa phương bày tỏ quyết tâm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2022 đã đề ra.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, TP. Hải Phòng kiến nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội xem xét, phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025 phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của Thành phố trong thời gian tới.

Đồng thời, sớm có văn bản tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương khi thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng:

Phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán được giao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, thời gian qua, tập thể lãnh đạo Tỉnh đã chủ động điều hành thu - chi NSNN đảm bảo sát với tình hình thực tế của địa phương; đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra tài chính - ngân sách; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, tổng thu NSNN trên địa bàn Tỉnh thực hiện trong 6 tháng đầu năm đạt 27.909 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán Trung ương giao (45.431 tỷ đồng), bằng 121% cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 7.198 tỷ đồng (bao gồm cả số hoàn thuế C/O), bằng 71,9% dự toán Trung ương giao (10.000 tỷ đồng); thu nội địa đạt 20.710 tỷ đồng, bằng 58,5% dự toán Trung ương giao (35.431 tỷ đồng), bằng 114% cùng kỳ.

Về chi ngân sách, năm 2022, tỉnh Quảng Ninh được giao dự toán chi là 26.907 tỷ đồng, 6 tháng qua đã chi là 10.623 tỷ đồng, bằng 39,5% dự toán Trung ương giao.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, địa phương tiếp tục chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, điều hành thu, chi NSNN; phấn đấu thu NSNN đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao; quyết liệt trong công tác giải ngân (cả chi đầu tư và thường xuyên) và đạt mục tiêu phấn đấu đến ngày 30/9 giải ngân cơ bản xong 80% kế hoạch vốn giao đầu năm, đến ngày 30/12/2022 giải ngân 100% vốn đầu công; chi thường xuyên không để bị tồn dư dự toán.

Cùng với đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị (đặc biệt là y tế, giáo dục) theo thẩm quyền quản lý của Tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng dự toán NSNN năm 2023 sát với tình hình thực tế...

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng:

Kiến nghị hướng dẫn phân bổ và giải ngân dự toán ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất của các dự án ngoài ngân sách

Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cho biết, 6 tháng đầu năm, TP. Cần Thơ đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, thu NSNN đạt 51,52% dự toán được giao, trong đó, thu nội địa đạt 52,90% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 22,12% dự toán. Tổng chi ngân sách đến ngày 30/6/2022 là 6.679 tỷ đồng, đạt 44,75% dự toán, đạt 38,75%.

Về triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, TP. Cần Thơ phấn đấu thu ngân sách hoàn thành dự toán được giao. Trong công tác chi NSNN, bên cạnh thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, Thành phố tập trung ưu tiên kinh phí thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Thành phố tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2023 - 2025 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo sát với tình hình thực tế và quyết tâm phấn đấu cao.

Kiến nghị với Bộ Tài chính về khoản thu tiền sử dụng đất theo dự toán năm 2022 là 1.500 tỷ đồng đang gặp một số vướng mắc trong việc phân bổ, nhập dự toán ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, TP. Cần Thơ đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận đưa dự toán ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án ngoài ngân sách để theo dõi riêng; không tính vào chỉ tiêu đánh giá kết quả phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (đầu tư công) hàng năm của địa phương.

Trường hợp không loại trừ số ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, TP. Cần Thơ đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn địa phương về việc phân bổ và giải ngân dự toán ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án ngoài ngân sách trong kế hoạch vốn xây dựng cơ bản (thuộc vốn đầu tư công) hàng năm của địa phương...