Các tổ chức phát hành đã mua lại gần 57 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Minh Lâm

Tính đến ngày 14/6/2024, các tổ chức phát hành đã mua lại trước hạn 56.678 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), trong đó, nhóm Ngân hàng dẫn đầu, chiếm khoảng 57,1% tổng giá trị mua lại.

Theo dữ liệu Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong nửa đầu tháng 6/2024 có 13 đợt phát hành TPDN, với tổng giá trị đạt 19.117 tỷ đồng.

Trong đó, có 10 đợt phát hành thuộc nhóm ngân hàng thuộc 5 ngân hàng (ACB, Shinhan Việt Nam, MSB, Bac A Bank, HDBank) và 3 đợt phát hành thuộc lĩnh vực tài chính (Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư I.P.A, Home Credit Việt Nam).

Nguồn: VBMA.
Nguồn: VBMA.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành TPDN được ghi nhận là 92.176 tỷ đồng, với 07 đợt phát hành ra công chúng trị giá 9.378 tỷ đồng (chiếm 10,2% tổng giá trị phát hành) và 85 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 82.799 tỷ đồng (chiếm 89,8% tổng số).

Tỷ trọng TPDN ngân hàng từ đầu năm đến nay đang chiếm áp đảo. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, trái phiếu ngân hàng chiếm 57,4% tổng giá trị phát hành, trái phiếu bất động sản chỉ còn chiếm gần 31% giá trị phát hành, còn lại là trái phiếu lĩnh vực khác.

Nguồn: VBMA.
Nguồn: VBMA.

Trong 2 tuần đầu tháng 6, các doanh nghiệp phát hành đã mua lại 5.150 tỷ đồng trái phiếu. Nếu tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu đã được mua lại trước hạn đạt 56.678 tỷ đồng, giảm 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng là nhóm ngành dẫn đầu, chiếm khoảng 57,1% tổng giá trị mua lại trước hạn (tương ứng khoảng 32.336 tỷ đồng).

Hiện các doanh nghiệp bất động sản vẫn phải đối mặt với áp lực đáo hạn trái phiếu lớn. Trong phần còn lại của năm 2024, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 158.533 tỷ đồng, 42,6% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm Bất động sản với khoảng 67.490 tỷ đồng, theo sau là nhóm Ngân hàng với gần 29.298 tỷ đồng (chiếm 18,5%).

Nguồn: VBMA.
Nguồn: VBMA.

Về giao dịch TPDN phát hành riêng lẻ, trong tuần từ ngày 10/6 đến 14/6 , giá trị giao dịch trung bình ngày đạt 6.807 tỷ đồng, cao gấp 2,1 lần so với tuần liền trước. Các tổ chức phát hành có trái phiếu được giao dịch nhiều nhất là Ngân hàng TMCP Á Châu (9.843 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (7.823 tỷ đồng) và CTCP Tập đoàn Vingroup (3.010 tỷ đồng). Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 442 nghìn tỷ đồng.

Về kế hoạch phát hành TPDN năm 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 3 nghìn tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn 5-10 năm.

HĐQT CTCP Điện Gia Lai (GEG) cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa là 200 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) sắp tới sẽ phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa là 550 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm. Mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất cố định 9,5%/năm trong 12 tháng đầu; ở các kỳ còn lại, lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,3%/năm.