VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Hướng dẫn áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị. Nguồn: PV.

Hướng dẫn áp dụng ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ Lào

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn một số cục hải quan tỉnh, thành phố làm thủ tục đối với hàng hóa từ Lào theo quy định tại Điều 7 Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào.

Hoàn thuế cho người nước ngoài xuất cảnh tăng gần 50%

Hải quan Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Tổng cục Hải quan đang xử lý vướng mắc của doanh nghiệp điều

Đối tượng buôn lậu đã dịch chuyển địa bàn và thay đổi hình thức buôn lậu

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 2 Điều 7 Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào quy định: “Danh mục cây trồng, vật nuôi, hàng hóa được sản xuất bởi cư dân và hộ gia đình tại các tỉnh biên giới của Lào theo dự án của nhà đầu tư Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế khi nhập khẩu về Việt Nam được quy định tại phụ lục số 03 kèm theo Hiệp định này”.

Khoản 2 Điều 5 Thông tư 10/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn: “Thương nhân biên giới nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam theo quy định tại Điều 7 và khoản 2 Điều 13 Hiệp định Thương mại biên giới Việt-Lào, khi làm thủ tục nhập khẩu phải có các giấy tờ sau:

a, Xác nhận hành hóa theo dự án của nhà đầu tư Việt Nam do Sở Công Thương cấp tỉnh biên giới hoặc Phòng Công Thương cấp huyện biên giới của Lào cấp;

b, Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của Lào về kiểm dịch y tế, động vật, thực vật, thủy sản, kiểm tra chất lượng và kiểm soát về an toàn thực phẩm”.

Như vậy, theo căn cứ các quy định trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn: Thương nhân biên giới có hợp đồng mua hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào để nhập khẩu, nếu đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 10/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương thì được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào.

Về kiểm tra hồ sơ nhập khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu đối chiếu Văn bản xác nhận hàng hóa theo dự án của nhà đầu tư Việt Nam do Sở Công Thương tỉnh biên giới hoặc Phòng Công Thương cấp huyện biên giới của Lào cấp, phù hợp với số lượng hàng hóa trong hợp đồng mua bán giữa thương nhân biên giới và nhà đầu tư Việt Nam tại Lào, không yêu cầu văn bản xác nhận cho từng lô hàng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM