VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Nghệ An tăng thu hàng trăm tỷ đồng sau kiểm tra thuế

Doanh nghiệp làm thủ tục mua hóa đơn tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Nguồn: PV.

Nghệ An tăng thu hàng trăm tỷ đồng sau kiểm tra thuế

Qua kiểm tra, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã truy thu, truy hoàn và xử phạt 134,160 tỷ đồng, giảm lỗ 250,148 tỷ đồng, giảm khấu trừ 8,856 tỷ đồng, số thuế không được hoàn qua kiểm tra trước hoàn 39,372 tỷ đồng.

50 cán bộ thuế được tặng thưởng Huân chương Lao động

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách vượt dự toán

Chạy nước rút để đạt chỉ tiêu về nộp thuế điện tử

Xử lý lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp thuộc tổ chức Đảng

Kiểm tra hơn 25 nghìn lượt hồ sơ

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, năm 2016 toàn đơn vị đã thực hiện kiểm tra tại cơ quan thuế 23.913 lượt hồ sơ. Số hồ sơ chấp nhận đúng 23.422, hồ sơ điều chỉnh 397, với tổng số thuế điều chỉnh tăng 27,700 tỷ đồng, số thuế điều chỉnh giảm 1,471 tỷ đồng, giảm lỗ 5,2 tỷ đồng.

Ngoài ra còn có 47 hồ sơ bị buộc thực hiện ấn định thuế; số tiền thuế đã ấn định 384 triệu đồng. 13 hồ sơ khai thuế đang chờ người nộp thuế giải trình và 38 trường hợp phải ban hành quyết định kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Nghệ An, công tác kiểm tra tại cơ quan thuế của một số phòng kiểm tra và chi cục đạt hiệu quả tương đối cao, bao gồm các chi cục thuế: TP. Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Yên Thành, huyện Nghĩa Đàn, huyện Đô Lương, huyện Hưng Nguyên, Phòng kiểm tra 1 và Phòng kiểm tra 2.

Cục thuế cũng hoàn thành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với 1.587 đơn vị, bằng 106% kế hoạch được giao. Số doanh nghiệp có vi phạm là 1.479 đơn vị, chiếm 93% tổng số doanh nghiệp được kiểm tra và tăng 6% so với năm 2015. Số đơn vị không phát hiện vi phạm 107, giảm 4% so với năm 2015.

Qua kiểm tra tại cơ quan thuế và tại trụ sở người nộp thuế, Cục Thuế Nghệ An đã truy thu, truy hoàn và xử phạt 134,160 tỷ đồng; giảm lỗ 250,148 tỷ đồng; giảm khấu trừ 8,856 tỷ đồng; số thuế không được hoàn qua kiểm tra trước hoàn là 39,372 tỷ đồng.

Ngoài kiểm tra theo kế hoạch, Cục Thuế Nghệ An cũng tiến hành kiểm tra 2 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá; kiểm tra doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế, đặc biệt là các trường hợp hoàn thuế cho hàng hóa xuất khẩu qua Lào.

Nhờ việc áp dụng tích cực các biện pháp quản lý rủi ro, nên kết quả công tác kiểm tra hoàn thuế trong năm 2016 đạt hiệu quả cao so với năm 2015. Đặc biệt, một số doanh nghiệp có phát sinh hoàn thuế thuộc diện rủi ro cao đã được cơ quan thuế giám sát chặt chẽ.

Xuất khẩu tiểu ngạch vào “tầm ngắm”

Theo kế hoạch đã được Cục Thuế tỉnh Nghệ An xây dựng, năm 2017 đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra hoàn thuế xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới Lào, Campuchia, Trung Quốc.

Thủ đoạn gian lận thuế ngày càng tinh vi

Qua công tác thanh tra, kiểm tra thuế thấy rằng, hành vi gian lận về thuế ngày một tinh vi, trong điều kiện hồ sơ khai thuế đã được cắt giảm tối thiểu, các bảng kê mua hàng hóa mua vào bán ra không phải gửi kèm hồ sơ khai thuế. Điều này dẫn đến công tác kiểm tra tại bàn, phân tích hồ sơ chuyên sâu trước khi kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế gặp nhiều khó khăn. 

Đơn vị sẽ thực hiện nghiêm quy chế trao đổi thông tin về hiệp định tránh đánh thuế 2 lần (theo quy trình số 583 của Tổng cục Thuế), để xác định sự tồn tại của các đơn vị nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam.

Để đối tượng trong danh sách kiểm tra sát với thực tế, 6 tháng một lần, cục thuế sẽ tiến hành rà soát lại các đơn vị trong kế hoạch kiểm tra; tiếp tục phân tích và đưa ra khỏi kế hoạch kiểm tra năm 2017 đối với những đơn vị ít rủi ro; đồng thời bổ sung đơn vị thay thế, khi Tổng cục Thuế có hướng dẫn điều chỉnh kế hoạch.

Lãnh đạo Cục Thuế Nghệ An cũng cho biết, sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, đối chiếu, thu thập dữ liệu từ các ngành quản lý khác như: ngân hàng, kho bạc, hải quan… nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế.

Đồng thời tăng cường công tác tổ chức kỷ luật, xử lý nghiêm minh trường hợp các đoàn kiểm tra làm việc thiếu trách nhiệm để thất thoát tiền thuế của Nhà nước, cũng như những cán bộ kém phẩm chất, gây phiền hà nhũng nhiễu ảnh hưởng đến uy tín của ngành, qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ thuế nói chung, cán bộ kiểm tra nói riêng có đủ đức, đủ tài thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM