Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong EVFTA

Theo Trung tâm WTO và Hội nhập.

Trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có những cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam

Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong EVFTA
Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong EVFTA

Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan ngay sau khi EVFTA có hiệu lực cho hàng hóa của EU thuộc 65% số dòng thuế trong biểu thuế;

Trong vòng 10 năm kể từ khi EVFTA có hiệu lực, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ trên 99% số dòng thuế trong biểu thuế. Số dòng thuế còn lại sẽ áp dụng hạn ngạch thuế quan với mức thuế trong hạn ngạch là 0%.

Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong EVFTA - Ảnh 1

Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong EVFTA - Ảnh 2

Cam kết mở cửa thị trường hàng hóa của Việt Nam trong EVFTA - Ảnh 3

Tổng hợp cam kết mở cửa của Việt Nam đối với một số nhóm hàng hóa quan trọng của EU.