Campuchia khởi động chiến lược phát triển tài chính 10 năm

Theo TTXVN

Nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngày 15/6, Campuchia đã khởi động một chiến lược phát triển tài chính 10 năm (2016-2025).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Phát biểu tại lễ phát động, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aun Pornmoniroth cho biết chiến lược trên đã được cập nhật lần thứ ba kể từ khi Campuchia thông qua chiến lược phát triển tài chính đầu tiên năm 2001. 

Ông cho biết phát triển lĩnh vực tài chính là một trong những ưu tiên chính trong lịch trình chính sách kinh tế và tài chính của Chính phủ Campuchia, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và góp phần tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế dài hạn. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Pornmoniroth cho biết thêm việc cập nhật liên tục chiến lược trên cho thấy cam kết của chính phủ trong việc phát triển lĩnh vực tài chính dựa trên các nguyên tắc thị trường nhằm tạo môi trường thuận lợi để cung cấp các dịch vụ tài chính tại Campuchia một cách hiện đại, đa dạng và hiệu quả. 

Chiến lược này cũng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững và toàn diện, nâng cao mức sống và phúc lợi xã hội cho người dân cũng như đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế và tài chính khu vực.