Cần 99.500 tỷ đồng vốn ngân sách cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam

Theo Bích Quyên/sggp.org.vn

Nếu chuyển 8 dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang hình thức đầu tư công sẽ giảm khoảng 3.000 tỷ đồng so với đầu tư PPP, do không phát sinh chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên, dự án này lại cần bổ sung gần 44.500 tỷ đồng từ ngân sách.

Cần 99.500 tỷ đồng vốn ngân sách cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam.
Cần 99.500 tỷ đồng vốn ngân sách cho dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam.

Bộ Giao thông vận tải vừa trình lên Thủ tướng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Theo đó, nếu chuyển 8 dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông sang hình thức đầu tư công sẽ giảm khoảng 3.000 tỷ đồng so với đầu tư PPP, do không phát sinh chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng. Tuy nhiên, dự án này lại cần bổ sung gần 44.500 tỷ đồng từ ngân sách, nâng tổng vốn nhà nước đầu tư cho dự án lên tới gần 99.500 tỷ đồng vốn nhà nước đã được bố trí.

Trong đó chi phí xây dựng, thiết bị gần 68.000 tỷ đồng; chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 15.400 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn hơn 7.780 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 8.300 tỷ đồng.

Hiện nguồn vốn đầu tư gồm 55.000 tỷ đồng vốn nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại nghị quyết số 52/2017/QH14 thuộc kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Với phần vốn cần bổ sung 44.500 tỷ đồng, Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép bổ sung trong kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng và nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 3/2020, 8 dự án PPP đường cao tốc Bắc - Nam được chuyển sang đầu tư công để khắc phục khó khăn, vướng mắc của đầu tư PPP và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, tạo điều kiện phát triển kinh tế sau dịch COVID-19. Trường hợp được Quốc hội chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư sang đầu tư công có thể khởi công đồng loạt 8 dự án trong năm 2020. 

Bộ Giao thông vận tải cũng kiến nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội giao Chính phủ xây dựng phương án phù hợp để thu phí hồi vốn đầu nhà nước tại các dự án thành phần đường cao tốc Bắc - Nam để giảm áp lực về nguồn vốn quản lý, bảo trì và không làm ảnh hưởng doanh thu các dự án BOT quốc lộ 1.