Cần đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền qua ngân hàng

Nghi Phương

Đó là khẳng định của đại diện lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tại Hội thảo “Quản lý rủi ro hoạt động và phòng chống rửa tiền theo thông lệ quốc tế và thực tiễn triển khai tại các ngân hàng thương mại Việt Nam” diễn ra mới đây do Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức.

VietinBank là một trong những ngân hàng của Việt Nam luôn tiên phong trong phòng chống rửa tiền. Nguồn: internet.
VietinBank là một trong những ngân hàng của Việt Nam luôn tiên phong trong phòng chống rửa tiền. Nguồn: internet.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền, hiện nay, Việt Nam đã hoàn thiện những quy định về phòng, chống rửa tiền, thậm chí còn quy định rõ ở một số trường hợp như: khi khách hàng lần đầu mở tài khoản; lần đầu đặt quan hệ với ngân hàng nhằm sử dụng sản phẩm, dịch vụ do ngân hàng cung cấp; đặc biệt là khách hàng không giao dịch thường xuyên có giá trị lớn là giao dịch của khách hàng, không có tài khoản hoặc có tài khoản thanh toán nhưng không giao dịch trong vòng 6 tháng trở lên với tổng giá trị không dưới 300 triệu đồng trong một ngày; khi thực hiện chuyển tiền điện tử nhưng thiếuthông tin về tên, địa chỉ hoặc số tài khoản của người khởi tạo; khi nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; khi nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó...

Đây chính là những cơ sở quan trọng nhằm giúp các ngân hàng nhận diện, phân biệt và đấu tranh trên mặt trận phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Nhiều chuyên gia quốc tế đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong các động thái chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, đặc biệt là chủ động xây dựng các quy định pháp lí quan trọng và chặt chẽ.

Nhiều chuyên gia cũng đồng tình rằng, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố ngày càng tinh vi, phức tạp và khó kiểm soát. Lộ trình hội nhập hệ thống ngân hàng quốc tế đòi hỏi các ngân hàng Việt Nam hoàn thiện năng lực quản lý rủi ro và tuân thủ, đặc biệt là công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam như Vietibank, LienvietPostbank… đã chủ động, tích cực tham gia vào cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.