“Cần thiết trao chức năng thanh tra cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam”

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) “Trao chức năng thanh tra cho Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, cần đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào quản lý để tránh việc tăng biên chế khi bổ sung chức năng thanh tra, đồng thời tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ thanh tra cho đội ngũ cán bộ hiện có; sớm xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Luật Bảo hiểm Y tế, xây dựng các văn bản hướng dẫn…” là những ý kiến chỉ đạo quan trọng của đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam tại phiên họp thường kỳ Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam hôm 17/6/2014.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính,Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam chủ trì phiên họp. Nguồn: mof.gov.vn
Đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính,Chủ tịch Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam chủ trì phiên họp. Nguồn: mof.gov.vn
Tham dự phiên họp còn có đồng chí Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, các thành viên Hội đồng, các Phó Tổng Giám đốc và lãnh đạo một số đơn vị thuộc BHXH Việt Nam.

Tại phiên họp, Hội đồng Quản lý đã nghe Lãnh đạo BHXH Việt Nam báo cáo một số nội dung như:  tình hình quản lý và thanh toán thuốc BHYT; việc tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT, Luật BHXH….; và kiến nghị một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của Ngành BHXH.

Ngoài các nội dung được Lãnh đạo BHXH Việt Nam báo cáo, các vấn đề như: bội chi; trục lợi BHXH, BHYT; vấn đề đóng ít, hưởng nhiều... đã được các thành viên Hội đồng quản lý đưa ra thảo luận tìm biện pháp khắc phục.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam Đinh Tiến Dũng ghi nhận những kết quả đạt được, chia sẻ những khó khăn đối với ngành BHXH trong bối cảnh nền kinh tế trong nước có những tác động đến hoạt động BHXH.

Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động của BHXH Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý cho rằng, việc trao chức năng thanh tra cho BHXH Việt Nam là cần thiết. Tuy nhiên, để tránh việc tăng biên chế khi bổ sung chức năng thanh tra cần đẩy mạnh áp dụng CNTT vào quản lý, đồng thời tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ thanh tra cho đội ngũ cán bộ hiện có. Việc áp dụng CNTT vào quản lý còn giúp hạn chế tình trạng trục lợi Quỹ BHYT đang diễn ra hiện nay.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT vừa được Quốc hội thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản lý yêu cầu sớm có kế hoạch tuyên truyền về Luật, xây dựng các văn bản hướng dẫn (Nghị định, thông tư) ngắn gọn, kịp thời. Song song với đó, việc thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về BHYT thật nghiêm minh và công khai trên khác phương tiện thông tin đại chúng.

Cũng tại phiên họp, ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam kiêm giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam.