Cập nhật số liệu hạn ngạch hồi lại từ việc hủy tờ khai xuất khẩu gạo


Đêm 27/4, Tổng cục Hải quan tiếp tục gửi văn bản hỏa tốc 2722/TCHQ-GSQL đến Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội Lương thực Việt Nam; Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cập nhật số liệu về hạn ngạch hồi lại từ việc hủy tờ khai xuất khẩu gạo.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã cập nhật số liệu đến 22h30 ngày 27/4/2020 như sau:

- Hạn ngạch hồi lại từ việc hủy tờ khai: 53.421 tấn (tăng 100 tấn);

- Hạn ngạch hồi lại từ nếp (do thống kê thiếu lượng nếp): 12.292,49 tấn.

Trước đó, tại công văn 2720/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan thông báo: theo thống kê của cơ quan hải quan đến 9h00 ngày 27/4/2020, lượng gạo của các tờ khai bị hủy là 53.321 tấn và tiếp tục được cập nhật đến 0h00’ ngày 28/4/2020.

Theo Quyết định số 1106/QĐ-BTC ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, lượng hàng hóa không xuất khẩu sẽ được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.