Tiếp tục đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo từ 0 giờ ngày 28/4/2020 với hạn ngạch được hồi lại

PV.

Theo Tổng cục Hải quan, các doanh nghiệp có thể thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan đối với lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 từ các tờ khai bị hủy từ 0 giờ 00 phút ngày 28/4/2020.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 2720/TCHQ-GSQL gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, cục hải quan các tỉnh, thành phố về việc đăng ký xuất khẩu gạo.

Tiếp theo Công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 của Tổng cục Hải quan liên quan đến các tờ khai hải quan đã được đăng ký trong hạn ngạch 400.000 tấn gạo, nhưng quá 15 ngày sẽ bị huỷ tờ khai theo quy định tại Điều 22, Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Tổng cục Hải quan cho biết, thống kê của cơ quan hải quan đến 9 giờ ngày 27/4/2020, lượng gạo của các tờ khai bị huỷ là 53.321 tấn và tiếp tục được cập nhật đến 0 giờ 00 ngày 28/4/2020.

Theo Quyết định số 1106/ QĐ-BCT ngày 10/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, lượng hàng hoá không xuất khẩu được sẽ được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4/2020.

Thống kê của cơ quan hải quan đến 9 giờ ngày 27/4/2020, lượng gạo của các tờ khai bị huỷ là 53.321 tấn và tiếp tục được cập nhật đến 0 giờ 00 ngày 28/4/2020.

Như thông báo tại Công văn số 2638/TCHQ-GSQL, Tổng cục Hải quan thiết lập Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan đối với lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 từ các tờ khai bị huỷ nêu trên từ 0 giờ ngày 28/4/2020.

Tổng cục Hải quan lưu ý, các cục hải quan các tỉnh, thành phố nhận được văn bản này thông báo đến doanh nghiệp xuất khẩu gạo trên địa bàn để thực hiện.

Trước đó, ngày 24/4/2020, Tổng cục Hải quan có Công văn số 2638/TCHQ-GSQL thông báo thiết lập hệ thống để các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký tờ khai hải quan từ 0 giờ 00 phút ngày 25/4/2020 đến hết ngày 30/4/2020 đối với các lô hàng gạo đã đưa vào cửa khẩu quốc tế, cảng biển quốc tế trước ngày 24/3/2020 nhưng chưa được đăng ký tờ khai hải quan.

Theo đó, đối với các tờ khai hải quan đã được đăng ký theo danh sách đã công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan trong hạn ngạch 400.000 tấn nhưng quá 15 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp không xuất trình hàng hóa để cơ quan Hải quan kiểm tra, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 22 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và báo cáo về Tổng cục Hải quan trước 9 giờ 00 phút ngày 27/4/2020.

Trên cơ sở số lượng hàng hóa của tờ khai hủy, Tổng cục Hải quan sẽ hồi lại hạn ngạch xuất khẩu trong tháng 4/2020, thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử hải quan và thiết lập trên Hệ thống VNACCS/VCIS để các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan xuất khẩu từ 0 giờ 00 phút ngày 28/4/2020 theo các nguyên tắc quản lý hạn ngạch quy định tại Điều 2 Quyết định 1106/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.