Cập nhật số liệu thu ngân sách vào Cổng thanh toán điện tử của hải quan

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính)Đây là yêu cầu của Tổng cục Hải quan tại gửi đến một số ngân hàng thương mại nhằm thúc đẩy công tác phối hợp thu ngân sách Nhà nước (NSNN).

Tổng cục Hải quan tích cực thúc đẩy phối hợp thu ngân sách Nhà nước với các ngân hàng thương mại. Ảnh: Ngọc Linh
Tổng cục Hải quan tích cực thúc đẩy phối hợp thu ngân sách Nhà nước với các ngân hàng thương mại. Ảnh: Ngọc Linh

Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thu thuế và thu khác, bảo lãnh thuế bằng điện tử trên tất cả các chi nhánh, điểm giao dịch mà các ngân hàng đã đăng ký giao dịch thanh toán, bảo lãnh điện tử với ngành Hải quan.

Trước đó, theo thông báo của một số cục hải quan địa phương thì người khai hải quan đã nộp thuế tại một trong các ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận thu NSNN với Tổng cục Hải quan nhưng thông tin nộp thuế không được cập nhật hoặc cập nhật chậm vào Cổng thanh toán điện tử của hải quan.

Theo thỏa thuận hợp tác phối hợp thu NSNN giữa Tổng cục hải quan và các ngân hàng thương mại đã quy định cụ thể về trách nhiệm các bên và nguyên tắc thực hiện.

Với quy định này, đối với từng giao dịch ngân hàng thương mại đã nhận được đủ thông tin trả về từ Cổng thanh toán điện tử của Hải quan thì sau khi hạch toán vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại ngân hàng, ngân hàng thương mại tạo và gửi ngay thông điệp xác nhận các thông tin liên quan đến khoản thu sang Cổng thanh toán điện tử của hải quan.

Tuy nhiên, theo phản ánh của ngành Hải quan, hiện một số chi nhánh, điểm thu của ngân hàng thương mại không thực hiện truy vấn thông tin số phải thu và cập nhật thông tin nộp tiền qua Cổng thanh toán điện tử hải quan. Việc này đã làm ách tắc và không thông thoáng trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

Do đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các ngân hàng chỉ đạo các chi nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng (kể cả các điểm thu nộp ngân sách do Kho bạc nhà nước ủy quyền) khi thực hiện thu tiền hoặc chuyển tiền của DN để nộp thuế cho cơ quan hải quan thì khai thác số phải thu và cập nhật thông tin nộp tiền đầy đủ, kịp thời vào Cổng thanh toán thuế điện tử của hải quan ngay sau khi thu tiền, trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã ký kết thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế  với 17 ngân hàng thương mại trên cả nước, với số thu hơn 50% tổng số thu của toàn ngành Hải quan.