Cấp phép xây dựng dẫn đầu trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh

Theo Thu Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cải cách hành chính vẫn là một trong những kết quả nổi bật của ngành xây dựng năm 2019.

Cấp phép xây dựng dẫn đầu trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh.
Cấp phép xây dựng dẫn đầu trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh.

Cải cách hành chính vẫn là một trong những kết quả nổi bật của ngành xây dựng năm 2019.

Đây là thông được ghi nhận tại hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của ngành xây dựng tổ chức ngày 27/12, tại Hà Nội.

Cải cách hành chính tiếp tục được Bộ Xây dựng chú trọng và đẩy mạnh. Nhờ đó, chỉ số cấp phép xây dựng tiếp tục được cải thiện và là chỉ số xếp hạng cao nhất trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh tại Việt Nam (bằng chỉ số Tiếp cận tín dụng).

Theo Báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (DB2020), chỉ số cấp phép xây dựng của Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tăng 0,22% điểm - xếp thứ 3 trong khối các nước ASEAN.

Việt Nam được đánh giá là nước có số lượng thủ tục, chi phí thực hiện thấp, kiểm soát chất lượng tốt là 3 tiêu chí thành phần của chỉ số cấp phép xây dựng được đánh giá khá tốt về tiêu chí.

Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, Bộ đã hoàn thành biên soạn và công bố tài liệu về Chỉ số cấp phép xây dựng và một số định hướng cho Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Xây dựng triển khai tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cấp phép xây dựng và tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; đánh giá các mô hình cấp phép mới.

Cùng đó, Bộ Xây dựng phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện khảo sát, đánh giá đối với chỉ số cấp phép xây dựng tại địa phương; đồng thời xây dựng Bộ tiêu chí, thực hiện đánh giá, xếp hạng mức độ cải thiện chỉ số cấp phép xây dựng đối với từng địa phương...

Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ chỉ số này.

Một trong những điểm sáng của ngành xây dựng phải kể đến việc tập trung rà soát cắt giảm thực chất, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nút thắt hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, Bộ Xây dựng đã hoàn thành rà soát, công bố, đăng tải danh mục các điều kiện đầu tư kinh doanh hiện hành thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ và danh mục các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành; đề xuất bãi bỏ 4 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đang được quy định tại Luật Đầu tư và pháp luật chuyên ngành tại dự án Luật Đầu tư (sửa đổi).

Bộ Xây dựng đang thực hiện nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Xây dựng liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, phân định trách nhiệm của chủ đầu tư, người quyết định đầu tư và cơ quan quản lý Nhà nước, tăng cường phân cấp cho chính quyền địa phương...

Việc rà soát, đơn giản hóa các thủ tục giúp giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, quản lý dự án, cấp chứng chỉ năng lực, cấp phép xây dựng...