CENLAND sẽ tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng

PV.

Công ty cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (CENLAND), mã chứng khoán: CRE vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CENLAND
Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của CENLAND

Theo đó, CENLAND sẽ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu. HĐQT đã giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Dự kiến, ngày 20/12 tới đây, CENLAND sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung chính là tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng (tương ứng với mức tăng thêm 60%), và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Theo báo cáo tài chính, quý III/2018, CENLAND ghi nhận doanh thu thuần đạt 279,7 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 88 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp 9 tháng đầu năm 2018 của CENLAND đạt hơn 372,2 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng đạt gần 213,2 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2017, qua đó góp phần hoàn thành 67% kế hoạch năm 2018. Dự kiến, quý IV/2018, Công ty sẽ đạt 766 tỷ đồng doanh thu và 171 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.