Chấn chỉnh chính sách lao động, tiền lương tại doanh nghiệp nhà nước

PV.

(Tài chính) Trước những sai phạm về tiền lương tại một số doanh nghiệp công ích tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012.

Hà Nội cũng đang vào cuộc kiểm tra, rà soát thu nhập của cán bộ công nhân viên các công ty công ích trên địa bàn. Nguồn: dantri.com.vn
Hà Nội cũng đang vào cuộc kiểm tra, rà soát thu nhập của cán bộ công nhân viên các công ty công ích trên địa bàn. Nguồn: dantri.com.vn

Theo đó, văn bản số 1436/TTg-KTTH ngày 10/9/2013 khẳng định, để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các DNNN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các DNNN thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo, đối với những trường hợp phát hiện sai phạm thì phải chấn chỉnh và xử lý theo đúng quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, phải thực hiện rà soát lại các chính sách hiện hành của Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán đối với các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích theo đơn đặt hàng của Nhà nước hoặc được Nhà nước giao.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo có kèm theo đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về lao động, tiền lương; các chính sách của Nhà nước về việc thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công ích, định mức kinh tế, kỹ thuật, định mức lao động trong việc lập dự toán các công trình xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/11/2013. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp báo cáo của các Bộ, cơ quan, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2013.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước thực hiện đúng và đầy đủ các quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Trong thời gian qua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy định về đổi mới chính sách lao động, tiền lương phù hợp với tiến trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu DNNN. Quá trình thực hiện cho thấy, về cơ bản các doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của Nhà nước. Đặc biệt, thời gian qua, việc hàng loạt công ty công ích ở TP. Hồ Chí Minh sai phạm trong việc chi lương lãnh đạo cao bất thường, cao nhất có vị nhận 2,6 tỉ đồng/năm, gây bất bình dư luận.

Mới đây, Ban thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã kết luận sai phạm của các công ty TNHH một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố, Công trình giao thông Sài Gòn, Công viên cây xanh Thành phố và Chiếu sáng công cộng Thành phố gây hậu quả rất nghiêm trọng, cần đình chỉ các chức vụ về Đảng đối với người đang giữ chức danh Bí thư Đảng ủy cơ sở; tạm đình chỉ các chức vụ đối với người đang giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc 4 công ty nêu trên để tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm.

Cụ thể, có 8 lãnh đạo của 4 doanh nghiệp trên bị Ban thường vụ Thành ủy và UBND Thành phố cùng ra quyết định đình chỉ các chức vụ Đảng, chính quyền là các ông: Nguyễn Trọng Luyện, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Thoát nước đô thị; Lê Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Thoát nước đô thị; Trần Trọng Huệ, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở GTVT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty Chiếu sáng công cộng; Trần Minh Hùng, Giám đốc Công ty Chiếu sáng công cộng; Nguyễn Nhật Tấn, Chủ tịch HĐTV Công ty Công trình giao thông Sài Gòn; Phạm Văn Vĩnh, Đảng ủy viên Sở GTVT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Công trình giao thông Sài Gòn; Phạm Văn Hiếu, Chủ tịch HĐTV Công ty Công viên cây xanh; Trần Thiện Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Công viên cây xanh.

Ngoài việc đình chỉ chức vụ 8 lãnh đạo trên, Ban thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng giao cho Ban cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo Thanh tra Thành phố vào cuộc, tiến hành thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật của Nhà nước trong tổ chức và hoạt động, đặc biệt là quản lý, sử dụng lao động, tài chính, tài sản… thực hiện nghiêm nhiệm vụ chính trị của 4 công ty nêu trên, kết luận thanh tra và nếu phát hiện thêm sai phạm thì kiến nghị xử lý nghiêm minh, báo cáo Thành ủy vào cuối tháng 9/2013.

Trước sự việc lương lãnh đạo công ty công ích của TP. Hồ Chí Minh lên đến 2,6 tỷ đồng/năm, TP. Hà Nội đang cho rà soát thu nhập của cán bộ công nhân viên các công ty công ích trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã yêu cầu 11 doanh nghiệp công ích trên địa bàn Thành phố báo cáo những vấn đề liên quan đến thu nhập và bảo hiểm của cán bộ công nhân viên. Trước đó, Phó Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long tin rằng khả năng sai phạm về tiền lương DNNN của Hà Nội khó xảy ra do cơ chế quản lý, giám sát trên địa bàn rất chặt chẽ.