Tiêu chuẩn, định mức mới về sử dụng xe ô tô đối với các chức danh

Tiêu chuẩn, định mức mới về sử dụng xe ô tô đối với các chức danh

Một người giữ nhiều chức danh, chức vụ có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thì được áp dụng tiêu chuẩn cao nhất. Khi người tiền nhiệm nghỉ chế độ, không còn giữ chức vụ đó nữa nhưng xe ô tô đã trang bị chưa đủ điều kiện thay thế, thanh lý theo quy định thì người kế nhiệm tiếp tục sử dụng, không trang bị mới...
Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công

Triển khai nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; máy móc, thiết bị...
Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phải tiết kiệm, hiệu quả

Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phải tiết kiệm, hiệu quả

Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng về tình trạng hiện nay các cơ quan nhà nước có tình trạng khi thay đổi nhân sự về cán bộ, công chức như về hưu, luân chuyển… sẽ dẫn đến thay đổi về cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho người mới tuyển dụng hoặc chuyển đến, Bộ Tài chính cho biết, việc bố trí sử dụng phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đều phải căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức.
Đề xuất sửa đổi quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Đề xuất sửa đổi quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô để khắc phục những tồn tại, hạn chế quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Dự thảo Nghị định đề xuất cách phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 4 nhóm.
Tháo gỡ vướng mắc định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công

Tháo gỡ vướng mắc định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Kạn gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính đề nghị trong quá trình thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ công nếu các đơn vị ở Trung ương và địa phương có vướng mắc thuộc các Bộ, cơ quan trung ương quản lý phản ánh trực tiếp về các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để được hướng dẫn triển khai kịp thời.
Bố trí phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác phải theo tiêu chuẩn, định mức

Bố trí phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác phải theo tiêu chuẩn, định mức

Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng gửi tới Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV liên quan đến bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị khi thay đổi nhân sự, Bộ Tài chính cho biết, việc bố trí sử dụng phòng làm việc, phương tiện, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đều căn cứ theo tiêu chuẩn, định mức.
Ban hành 6 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Ban hành 6 định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) về tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Quy định mới về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

Quy định mới về tiêu chuẩn nhà ở công vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 3/2022/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ, trong đó quy định tiêu chuẩn cụ thể về nhà ở công vụ cơ quan Trung ương và địa phương.
Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 của các bộ, cơ quan Trung ương

Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2022 của các bộ, cơ quan Trung ương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2022. Trong đó, quy định rõ tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi quản lý Nhà nước khối các cơ quan Tòa án nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ; các bộ, cơ quan Trung ương khác.