Chế độ phụ cấp đối với cán bộ trong lực lượng vũ trang công tác vùng đặc biệt khó khăn


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nghị định đã quy định rõ về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức trong lực lượng vũ trang công tác vùng đặc biệt khó khăn

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong lực lượng vũ trang tại các vùng đặc biệt khó khăn được hưởng một số loại phụ cấp sau:

Một là, phụ cấp ưu đãi theo nghề, bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP.

Cụ thể là các đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi 70% mức lương hiện hưởng bao gồm: công chức, viên chức và người lao động là nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Công chức, viên chức và người lao động trực tiếp làm công tác chuyên môn y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước bao gồm: Trạm y tế cấp xã, Trạm y tế cơ quan, trường học; Phòng Khám đa khoa khu vực; Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế, Bệnh viện và các cơ sở y tế khác từ cấp xã trở lên; Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng, nhân viên quân y trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các Trạm y tế kết hợp quân dân y.

Hai là, phụ cấp lưu động, nhà giáo, viên chức quản lý giáo dục đang làm chuyên trách về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục mà phải thường xuyên đi đến các thôn được hưởng phụ cấp lưu động hệ số 0,2 so với mức lương cơ sở.

Ba là, phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số, nhà giáo, viên chức giáo dục dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Nghị định số 76/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2019 và thay thể cho Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 64/2009/NĐ-CP và Điều 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định sô 19/2013/NĐ-CP.