Chi Cục Hải quan Hoành Mô xuất sắc trong cải cách hành chính

Xuân Hương

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Cục Hải quan Quảng Ninh) vừa được chính quyền địa phương tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Chi cục Hải quan Hoành Mô và các đơn vị nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.
Chi cục Hải quan Hoành Mô và các đơn vị nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Huyện đối với những nỗ lực và đóng góp tích cực của Chi cục Hải quan Hoành Mô (Cục Hải quan Quảng Ninh) trong công cuộc cải cách hành chính, tạo thuận lợi thương mại, phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong suốt 10 năm qua.

Là đơn vị Hải quan đóng quân trên địa bàn huyện Bình Liêu – huyện miền núi, vùng cao biên giới nằm ở Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh với đường biên dài 42,9 km tiếp giáp với huyện Phòng Thành (Quảng Tây-Trung Quốc), địa hình đồi núi phức tạp, hiểm trở, có nhiều đường mòn lối mở cắt bởi sông suối; đời sống nhân dân trong khu vực còn nhiều khó khăn với 95% là dân tộc thiểu số; an ninh biên giới tương đối phức tạp.

Trong những năm qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 và sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập khẩu cho doanh nghiệp; tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; công tác cải cách hanh chính luôn được Chi cục triển khai thực hiện đồng bộ trên cả 6 nội dung chính (Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính) và đã đạt được những kết quả tích cực.

Điểm nhấn trong cải cách thể chế là sự chủ động nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng vào các dự thảo luật, dự thảo văn bản pháp quy và các chương trình, kế hoạch của cấp trên với 70-90 lượt tham gia ý kiến/năm. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020.

Trong 03 năm 2018-2019-2020, mỗi năm Chi cục đã thực hiện rà soát và đề xuất cắt giảm biện pháp quản lý/kiểm tra chuyên ngành đối với 02 mặt hàng chịu sự quản lý/kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn 01 Bộ/Ngành. Đồng thời, định kỳ hàng năm Chi cục rà soát, đánh giá tính khả thi của 01-02 thủ tục hành chính đang thực hiện và đề xuất rút ngắn, đơn giản hoá quy trình thực hiện. Qua đó, giúp giảm thời gian, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Hải quan Hoành Mô tham gia Hội đàm giữa UBND huyện Bình Liêu (Quản Ninh) và Chính quyền nhân dân Khu Phòng Thành (Trung Quốc) tìm giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19
Hải quan Hoành Mô tham gia Hội đàm giữa UBND huyện Bình Liêu (Quản Ninh) và Chính quyền nhân dân Khu Phòng Thành (Trung Quốc) tìm giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19

Lắng nghe, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp, hàng năm, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô tổ chức từ 02 hội nghị tham vấn, đối thoại với doanh nghiệp; tổ chức các đoàn công tác do trực tiếp lãnh đạo Chi cục làm trưởng đoàn gặp gỡ, tiếp xúc với 15-20 doanh nghiệp để tuyên truyền chính sách mới, nắm bắt thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp thu, hỗ trợ giải quyết kịp thời vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ; năm 2011, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô là một trong những đơn vị thuộc nhóm Chi cục đầu tiên trong toàn quốc áp dụng Hệ thống Thông quan điện tử. Bước chuyển quan trọng từ hải quan giấy sang điện tử giúp doanh nghiệp có thể gửi tờ khai, nhận kết quả phân luồng và thông quan qua mạng internet, đã giảm thiểu chi phí đi lại, nhân lực, rút ngắn đáng kể thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.

Tiếp đó, năm 2012, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nộp thuế qua Ngân hàng thương mại. Doanh nghiệp không còn phải nộp thuế tại kho bạc mà có thể thực hiện nộp thuế từ tài khoản tại các Ngân hàng thương mại; giảm chi phí về thời gian, đi lại cho doanh nghiệp mỗi khi nộp thuế.

Một trong những ứng dụng công nghệ thông tin mang tính đột phá là năm 2014, cùng với toàn ngành Hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô tiếp nhận, triển khai, vận hành thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS có khả năng xử lý tập trung khối lượng tờ khai lớn, đảm bảo tiếp nhận tờ khai Hải quan 24/7 và xử lý thông tin tờ khai hải quan trong vòng từ 1- 3 giây. Việc triển khai VNACCS/VCIS đã thay đổi căn bản phương thức thực hiện thủ tục hải quan từ truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử hoàn toàn; sử dụng kỹ thuật quản lý rủi ro hiện đại để đánh giá mức độ tuân thủ và phân luồng hàng hóa để có biện pháp thông quan phù hợp; áp dụng xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan cho doanh nghiệp… Đây là bước chuyển căn bản trong hành trình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.

Tiếp tục hành trình đẩy mạnh cải cách hành chính, năm 2017, Chi cục triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến để cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3 cho 173/181 thủ tục hành chính (chiếm 95,6% số thủ tục hành chính trong lịch vực Hải quan). Trong đó, có 164 thủ tục hành chính được thực hiện ở mức độ 4 (chiếm 94,8% số thủ tục hành chính được cung cấp).

Năm 2018, triển khai Cơ chế 1 cửa Quốc gia với 175 thủ tục hành chính của 13 Bộ, Ngành được thực hiện trên Cổng thông tin Một cửa quốc gia; Triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, kết nối các hệ thống thông tin hải quan với 41 ngân hàng thương mại, cho phép các doanh nghiệp xuất nhập khẩu nộp thuế 24/7, giảm thời gian xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế từ 1-2 ngày xuống còn 5-10 phút.

Để cải cách hành chính hiệu quả, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cũng được Chi cục chú trọng triển khai thực hiện. Trung bình mỗi năm đã mở từ 4-7 lớp tự đạo tạo (mỗi lớp 15-20 công chức tham gia) do giảng viên kiêm chức của đơn vị đứng lớp để tập huấn quy trình nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng, kién thức mới cho công chức; cử khoảng 60-80 lượt công chức, người lao động tham gia các lớp tập huấn do Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh tổ chức.

Đồng thời, Chi cục thường xuyên thực hiện xác định danh mục vị trí việc làm, rà soát khối lượng công việc, xác dịnh nhu cầu biên chế và đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ công chức tại đơn vị… hướng tới xây dựng đội ngũ “Tinh – Mạnh – Giỏi” đáp ứng yêu cầu cải cách, hội nhập.

Mười năm quyết liệt, nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; những kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô đã xây dựng hình ảnh Hải quan “Chuyên nghiệp – Minh bạch – Hiệu quả” mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp; góp phần hiện thực hóa các chủ đề trọng tâm của Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” và của Cục Hải quan Tỉnh “Tăng tốc, Đột phá, Chất lượng, Hiệu quả”; hiện thực hóa các kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội Huyện Bình Liêu.

Sự ghi nhận, đánh giá cao của UBND Huyện là động lực để đơn vị tiếp tục hành trình đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.