Hải quan Quảng Ninh công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở

T. Hưng

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở - CDCI năm 2019.

Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh trao cúp và giấy chứng nhận cho 9 đơn vị được công nhận chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2019
Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh trao cúp và giấy chứng nhận cho 9 đơn vị được công nhận chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2019

Với việc công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở - CDCI năm 2019, Cục Hải quan Quảng Ninh là đơn vị tiên phong trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp nâng cao năng lực quản lý, điều hành trong giải quyết công việc.

Năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp, Cục Hải quan tỉnh triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở đối với 9 đơn vị trực thuộc. So với 2 năm trước, 7 chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở của Cục Hải quan Quảng Ninh đều được cải thiện, đặc biệt là chỉ số tính minh bạch thông tin; thời gian thực hiện thủ tục hải quan và hỗ trợ doanh nghiệp.

Đồng thời, một số các chỉ số chi phí không chính thức; vai trò người đứng đầu và chất lượng cán bộ… mặc dù đã vượt trần, song theo doanh nghiệp vẫn cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa nhằm đáp ứng và tạo thuận lợi nhiều hơn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh kết quả trên, năm 2019, Cục Hải quan Quảng Ninh đã bổ sung thêm 30 tiêu chí cạnh tranh mới đánh giá về quy trình, thái độ làm việc và cách thức thực hiện của cán bộ hải quan trong việc giải quyết các thủ tục xuất nhập khẩu… Nhờ đó, đã thu hút được 943 doanh nghiệp tham gia đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở - CDCI năm 2019 của Hải quan Quảng Ninh (tăng nhiều lần so với năm 2017).

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở - CDCI năm 2019.
Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở - CDCI năm 2019.

Tại Hội nghị, Cục Hải quan Quảng Ninh đã công bố công nhận Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở - CDCI năm 2019 đối với 9 đơn vị. Trong đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã đoạt vị trí quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh của Cục Hải quan Quảng Ninh năm 2019.

Hội nghị còn vinh danh 3 đơn vị dẫn đầu các chỉ số thành phần; đơn vị có mức tăng điểm xuất sắc nhất và người đứng đầu có chất lượng quản lý, điều hành cao nhất năm 2019.

Ngoài ra, Cục Hải quan Quảng Ninh còn tặng giấy khen cho 19 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tham gia Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở - CDCI năm 2019.