Chi cục Thuế Vĩnh Yên thu ngân sách đạt tỷ lệ cao

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo thông tin từ Chi cục Thuế Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc), tính đến hết tháng 9/2016, đơn vị đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách cả năm do Ủy ban nhân thành phố Vĩnh Yên giao, với tỷ lệ thu ước đạt 117,6% dự toán năm.

Cán bộ Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế Vĩnh Yên giải đáp về thủ tục nộp thuế điện tử cho người nộp thuế.
Cán bộ Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế Vĩnh Yên giải đáp về thủ tục nộp thuế điện tử cho người nộp thuế.

Trong quý III, các khoản thu đều vượt dự toán

Chỉ tính trong quý III/2016, hầu hết các khoản thu sắc thuế do Chi cục Thuế Vĩnh Yên quản lý đều đạt và vượt so với dự toán quý, như: thuế ngoài quốc doanh đạt vượt 6,2% dự toán; thu thuế thu nhập cá nhân (bao gồm tiền công, tiền lương, thu hộ kinh doanh, thu nhập chuyển nhượng bất động sản,...) vượt 29,4%, thu lệ phí trước bạ vượt 12,9%; thu tiền sử dụng đất vượt 218,4%; thu tại xã, phường vượt 377,9%,...

 Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế Vĩnh Yên - Nguyễn Đình Thiệu cho biết, đơn vị luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao và là một trong những đơn vị có số thu ngân sách nhà nước (NSNN) đứng đầu trên địa bàn tỉnh. Để đạt được con số ấn tượng như vậy là nhờ sự quyết tâm của toàn bộ cán bộ, công chức thuế, đồng thời triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Vĩnh Yên chủ động sắp xếp, giao kế hoạch, chỉ tiêu sớm cho từng đội quản lý thu, trên cơ sở tập trung vào các đối tượng, lĩnh vực và ngành nghề có số thu lớn, những địa bàn, cơ sở, doanh nghiệp nợ thuế và chậm nộp thuế, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác quản lý nợ và thu hồi nợ thuế.

Tính đến hết tháng 8/2016, Chi cục Thuế Vĩnh Yên đã thu hồi hơn 25 tỷ đồng tiền nợ thuế của năm trước chuyển sang.

Chi cục cũng tăng cường chỉ đạo quyết liệt việc kê khai và nộp thuế điện tử. Tính đến hết tháng 9/2016, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã có 1.451 doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng trên tổng số 1.557 doanh nghiệp phải thực hiện kê khai thuế, đạt trên 95% và có 1.395 doanh nghiệp nộp thuế điện tử thành công.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế Vĩnh Yên thường xuyên tiến hành rà soát và điều chỉnh các khoản thu, nộp đúng với phát sinh thuế của người nộp thuế trên hệ thống phần mềm quản lý thuế tập trung (TMS).

Đánh giá về số thu, ông Đặng Đức Tuấn, Đội trưởng đội kiểm tra 1 - Chi cục Thuế  Vĩnh Yên khẳng định, trong tổng thu ngân sách của đơn vị có hàng tỷ đồng được thu về thông qua công tác thanh tra, kiểm tra. Ngay từ đầu năm đến nay, 29 cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã tiến hành gần 200 cuộc thanh, kiểm tra, phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm, thu nộp cho NSNN hàng tỷ đồng.

Lấy cải cách làm nòng cốt

Đối với 3 tháng còn lại của năm 2016, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế Vĩnh Yên - Nguyễn Đình Thiệu khẳng định, mặc dù đơn vị đã vượt chỉ tiêu được giao của cả năm nhưng cán bộ, công chức của đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa tất cả các mặt công tác, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính thuế.

"Chúng tôi xác định công tác cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị, lấy cải cách làm nòng cốt, làm kim chỉ nam cho các hoạt động", ông Thiệu bày tỏ. 

Hiện tại, mô hình “Một cửa” của Chi cục Thuế TP Vĩnh Yên là một điển hình về tính chuyên nghiệp trong cải cách hành chính. Thông qua công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thuế, thì chỉ với 3 công chức có thể thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho trên 1.557 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.

Mục tiêu của chi cục đến hết năm 2016, phấn đấu đạt 100% tổng số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng và 100% các doanh nghiệp đã kê khai qua mạng đều thực hiện nộp thuế điện tử, góp phần cùng ngành Thuế Vĩnh Phúc thực hiện thành công lộ trình cải cách thủ tục hành chính theo mục tiêu đề ra.