Chi ngân sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Trần Huyền

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 02 tháng đầu năm 2023 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, luỹ kế chi ngân sách 02 tháng đầu năm 2023 ước đạt gần 242 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 6,8% dự toán Quốc hội quyết định, đạt 6,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; chi trả nợ lãi ước đạt 21% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 14,6% dự toán.

Các nhiệm vụ chi ngân sách trong 02 tháng được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã thực hiện xuất cấp 18,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, Bộ Tài chính thông tin, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 707,04 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương…) khoảng 44,45 nghìn tỷ đồng so kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao là 672 nghìn tỷ đồng, đạt 95,05% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 88,76%.

Tính đến ngày 24/02/2023, vẫn còn 79,46 nghìn tỷ đồng của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ chi tiết, chiếm 11,24% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; trong đó, các bộ, cơ quan trung ương là 13,85 nghìn tỷ đồng, các địa phương là 65,61 nghìn tỷ đồng.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết ngày 24/02/2023, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 69,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,32 năm, lãi suất bình quân 4,37 %/năm.