Chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu như thế nào?

PV.

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 11575/BTC-QLG gửi Bộ Công Thương - đơn vị chủ trì điều hành giá xăng dầu trong nước nghiên cứu áp dụng về việc chi phí định mức để tính giá cơ sở xăng dầu.

Công văn của Bộ Tài chính cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1039/CĐ-TTg ngày 02/11/2022 về quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 30/10/2022 và Công văn số 7527/VPCP-KTTH ngày 08/11/2022, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 6436/BCT-TTTN ngày 18/10/2022, kết quả tổng hợp báo cáo chi phí kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu gửi về Bộ Tài chính và ý kiến của Bộ Công Thương tại Công văn số 720/BCT-TTTN ngày 03/11/2022, Công văn số 725/BCT-TTTN ngày 04/11/2022, Bộ Tài chính thông báo về chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu (đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu) như sau:

- Xăng nền để phối trộn xăng E5RON92: 640 đồng/lít;

- Xăng RON95: 1.280 đồng/lít;

- Dầu điêzen 0,05S: 730 đồng/lít;

- Dầu hỏa: 1.740 đồng/lít;

- Dầu madut 180cst 3,5S: 1.290 đồng/kg.

Bộ Tài chính đề nghị nghiên cứu áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu ngày 11/11/2022.

Đối với premium trong nước, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh định mức để tính giá cơ sở xăng dầu, trên cơ sở kiến nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 6436/BCT-TTTN ngày 18/10/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10856/BTC-QLG ngày 21/10/2022 yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo chi phí thực tế phát sinh tại đơn vị.

Qua tổng hợp thông tin và số liệu của các thương nhân đầu mối xăng dầu báo cáo về Bộ Tài chính cho thấy, đối với Premium trong nước và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng thì các khoản chi phí này theo báo cáo không phát sinh đột biến như khoản chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Mặt khác, các khoản chi phí này mới được điều chỉnh tăng ngày 7/10/2022 và sẽ được tiếp tục rà soát, đánh giá theo định kỳ vào cuối năm 2022, thông báo áp dụng vào ngày 10/01/2023. Vì vậy, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi rà soát căn cứ trên báo cáo của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và công bố điều chỉnh vào ngày 10/01/2023 theo đúng quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 104/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với chi phí kinh doanh định mức, để đánh giá biến động tại thời điểm hiện nay, Bộ Tài chính cũng đã đề nghị các thương nhân báo cáo tình hình thực hiện. Theo kết quả tổng hợp báo cáo của các thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, trong số 28 đơn vị gửi báo cáo thực hiện: Chỉ có 02 đơn vị báo cáo số liệu tăng chi phí kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Dầu khí Nam Sông Hậu); 02 đơn vị báo cáo chi phí tăng nhưng do sản lượng tăng nên chi phí bình quân trên sản lượng giảm (Tổng công ty Dầu Việt Nam (giảm 6 đồng/lít), Công ty Anh Phát (giảm khoảng 136 đồng/lít); 03 đơn vị báo cáo không có biến động bất thường (Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Công ty TNHH xăng dầu Tây Nam S.W.P). Trong khi đó, 21 đơn vị còn lại không có số liệu cụ thể về chi phí kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022.

Bộ Tài chính cho rằng, trên thực tế, do tính chất của khoản chi phí này phụ thuộc vào khâu tổ chức vận hành của cả hệ thống từ công ty mẹ đến các đơn vị trực thuộc và một số tác động từ chính sách (lương, tiền thuê đất, tỷ giá...) nên phải sau khi năm tài chính kết thúc mới phản ánh được đầy đủ và mới có đủ cơ sở để rà soát đánh giá diễn biến.

Vì vậy, thời gian tới, sau khi nhận được báo cáo kiểm toán chuyên đề về chi phí kinh doanh xăng dầu của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính theo dõi, nắm bắt cập nhật các số liệu, diễn biến để rà soát và công bố vào kỳ tiếp theo theo đúng quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP và Thông tư số 104/2021/TT-BTC.

Trước đó, nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, trên cơ sở tổng hợp số liệu từ các đề xuất kiến nghị của 28/34 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, ngày 04/11/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 1388/BTC-QLG gửi Bộ Công Thương xin ý kiến về việc điều chỉnh chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 21/10/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10859/BTC-QLG gửi Bộ Công Thương đề nghị phối hợp cung cấp thêm các thông tin số liệu cụ thể và đánh giá làm rõ mức độ biến động tăng bất thường của các khoản chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam, chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức; Đồng thời, có Công văn số 10856/BTC-QLG gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc báo cáo chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam; Premium trong nước, chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh xăng dầu.

Ngày 02/11, Bộ Tài chính tiếp tục có Công văn số 11305/BTC-QLG và Công văn số 11306/BTC-QLG gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đề nghị Bộ Công Thương phối hợp cung cấp thêm các thông tin số liệu cụ thể và đánh giá làm rõ mức độ biến động tăng bất thường của các khoản chi phí; đề nghị các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu báo cáo các nội dung theo yêu cầu tại Công văn số 10856/BTC-QLG ngày 21/10/2022 về Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 03/11/2022.

PV.