Chỉ số giá tiêu dùng nửa đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2017 tiếp tục giảm 0,17% so với tháng trước, trong đó 3/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có CPI giảm: Nhóm giao thông giảm 0,71% chủ yếu do điều chỉnh giảm giá xăng, dầu tại thời điểm 20/6/2017 làm giá nhiên liệu giảm 1,47%, tác động làm CPI giảm 0,06%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,59%, trong đó lương thực giảm 0,51% do lượng cung dồi dào; thực phẩm giảm 0,85% chủ yếu do giá thịt tươi sống giảm (tác động làm CPI giảm 0,19%); bưu chính viễn thông giảm 0,01%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng: Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,53%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,19%; giáo dục tăng 0,09%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08%; may mặc, giầy dép, mũ nón và hàng hóa và dịch vụ khác cùng tăng 0,05%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%.

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 4,15% so với bình quân cùng kỳ năm 2016; CPI tháng 6/2017 tăng 0,20% so với tháng 12/2016 và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước.

CPI 6 tháng đầu năm tăng do một số nguyên nhân chủ yếu sau: (i) Giá dịch vụ y tế tại 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh tăng theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính và Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế; (ii) Một số địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ; (iii) Giá các mặt hàng thiết yếu trên thế giới như giá nhiên liệu, chất đốt, sắt thép tăng trở lại trong 6 tháng đầu năm làm chỉ số giá xuất, nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI trong 6 tháng đầu năm, có một số yếu tố góp phần kiềm chế CPI:

(i) Chỉ số giá nhóm thực phẩm giảm 1,74% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp mức giảm CPI chung 0,39%.Giá thịt lợn giảm mạnh do nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu thu mua thịt lợn xuất khẩu sang Trung Quốc giảm;

(ii) Các cấp, các ngành tăng cường thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Lạm phát cơ bản tháng 6/2017 tăng 0,10% so với tháng trước và tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 1,52% so với bình quân cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ

Chỉ số giá vàng tháng 6/2017 tăng 0,25% so với tháng trước; tăng 3,16% so với tháng 12/2016; tăng 4,39% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2017 giảm 0,07% so với tháng trước; giảm 0,11% so với tháng 12/2016 và tăng 1,50% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá sản xuất

Chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý II năm nay giảm 3,26% so với quý trước và giảm 0,53% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá sản xuất nông nghiệp giảm 4,81% và giảm 2,84%; lâm nghiệp tăng 0,94% và tăng 4,84%; thủy sản tăng 1,17% và tăng 6,08%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,22% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá sản xuất công nghiệp quý II giảm 0,78% so với quý trước và tăng 0,59% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá sản xuất sản phẩm khai khoáng giảm 0,66% và tăng 12,07%; sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,99% và giảm 0,59%; điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 1,94% và tăng 3,67%; nước sạch, nước thải, xử lý nước thải, rác thải tăng 0,45% và tăng 1,46%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá sản xuất công nghiệp tăng 1,02% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất quý II năm nay tăng 0,41% so với quý trước và tăng 0,75% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 2,43% và giảm 0,97%; sử dụng cho sản xuất công nghiệp tăng 0,19% và tăng 0,32%; sử dụng cho xây dựng tăng 3,17% và tăng 4,72%. 

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất tăng 0,57% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá cước vận tải, kho bãi quý II tăng 0,59% so với quý trước và tăng 2,63% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá cước ngành đường sắt giảm 2,73% và giảm 3,62%; vận tải đường bộ và xe buýt tăng 0,37% và tăng 1,41%; đường thủy giảm 0,24% và giảm 0,13%; đường hàng không tăng 3,80% và tăng 6,60%; dịch vụ kho bãi và các dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 0,05% và tăng 2,26%; dịch vụ bưu chính và chuyển phát tăng 0,01% và giảm 0,36%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá cước vận tải, kho bãi tăng 1,74% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ quý II năm 2017 tăng 0,71% so với quý trước và tăng 3,61% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá sản xuất dịch vụ của một số ngành như sau: Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 0,74% và tăng 2,71%; thông tin và truyền thông tăng 0,01% và tăng 0,30%; giáo dục và đào tạo tăng 0,24% và tăng 6,28%; y tế và trợ giúp xã hội tăng 6,94% và tăng 25,34%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá sản xuất dịch vụ tăng 3,65% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá xuất, nhập khẩu hàng hóa

Chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá quý II năm nay giảm 0,47% so với quý trước và tăng 4,55% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá của nhóm nông sản, thực phẩm tăng 0,70% và tăng 9,32%; nhóm nhiên liệu tăng 0,46% và tăng 30,64%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo khác giảm 0,68% và tăng 1,34%.

Chỉ số giá xuất khẩu quý II của một số mặt hàng như sau: Hàng rau quả tăng 0,96% so với quý trước và tăng 2,84% so với cùng kỳ năm trước; cà phê tăng 0,74% và tăng 29,80%; dầu thô tăng 0,87% và tăng 33,61%; cao su tăng 5,21% và tăng 49,85%; sắt, thép tăng  4,88% và giảm 5,99%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá xuất khẩu hàng hoá tăng 5,27% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá quý II tăng 0,06% so với quý trước và tăng 3,20% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá nhập khẩu của nhóm nông sản, thực phẩm tăng 0,63% và tăng 4,66%; nhóm nhiên liệu giảm 1,73% và tăng 22,52%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo tăng 0,10% và tăng 1,41%.

Chỉ số giá nhập khẩu quý II của một số mặt hàng như sau: Khí đốt hóa lỏng giảm 9,77% so với quý trước và tăng 6,57% so với cùng kỳ năm trước; xăng dầu giảm 0,80% và tăng 26,11%; cao su tăng 6,43% và tăng 36,11%; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 0,81% và giảm 3,20%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 3,30% và tăng 3,65%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá nhập khẩu hàng hoá tăng 3,30% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ giá thương mại hàng hóa quý II năm nay giảm 0,52% so với quý trước và tăng 1,31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tỷ giá thương mại của xăng dầu giảm 0,94% và tăng 5,80%; cao su giảm 1,14% và tăng 10,09%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 3,49% và giảm 5,56%; điện thoại và linh kiện tăng 10,72% và tăng 17,44%.

Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ giá thương mại hàng hoá tăng 1,90% so với cùng kỳ năm 2016.