“Chìa khóa” của thành công...

Nguyễn Thị Kim Yên - Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai

(Tài chính) Với nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, năm 2013 Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bước vào năm 2014, Cục quyết tâm sẽ phát huy thành công của công tác quản lý và khai thác tốt nguồn thu.

“Chìa khóa” của thành công... - Ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Kim Biên,
Cục trưởng Cục Thuế Lào Cai
Năm 2013, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Thuế Lào Cai được Trung ương giao là 1.795 tỷ đồng, UBND giao là 1.935 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề trong bối cảnh nợ xấu gia tăng, nhiều doanh nghiệp bị thua lỗ, giải thể… Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn, thách thức, Cục Thuế Lào Cai đã cán đích thành công trước 02 tháng.

Tính đến ngày 31/10/2013, thu nội địa đạt 2.050,303 tỷ đồng, bằng 103% dự toán UBND Tỉnh giao và bằng 160% so với cùng kỳ năm trước. Cục Thuế tỉnh Lào Cai có được thành công trên là nhờ vào sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ, công chức. Ngay từ đầu năm, Cục Thuế đã tập trung vào việc rà soát, quản lý tốt các nguồn thu trên địa bàn, kịp thời đôn đốc thu các khoản thuế phát sinh nộp vào NSNN.

Bên cạnh đó, Cục Thuế đã chủ động phối hợp với các Sở ban ngành trong Tỉnh, trình UBND Tỉnh Quy chế phối hợp quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Từ đó đã giúp Cục Thuế thu kịp thời các khoản thuế phát sinh vào NSNN, đặc biệt là các khoản thuế liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản trên địa bàn.

Ngoài ra, với khẩu hiệu “Chung tay cải cách thủ tục hành chính thuế”, hệ thống Thuế Lào Cai đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế đã xây dựng mô hình “một cửa” về địa điểm đón tiếp người nộp thuế, bố trí nơi thuận tiện giao dịch, tạo môi truờng tốt cho công chức thuế làm việc và sự hài lòng của người nộp thuế khi đến cơ quan thuế. Việc áp dụng khai thuế qua mạng internet cũng là sự linh hoạt, giúp giảm thiểu các thủ tục hành chính thuế, tiết kiệm chi phí đi lại, in ấn cho doanh nghiệp khi thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Mặc dù đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao từ tháng 10/2013, nhưng Cục Thuế Lào Cai vẫn tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, gian lận về thuế, đôn đốc khoản nợ vào NSNN. Do đó, tính đến tháng 12/2013, Số thu NSNN đạt 2.351,102 triệu đồng, đạt 117,6% dự toán UBND Tỉnh giao.

Năm 2014, xác định tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, Cục Thuế sẽ tập trung đẩy mạnh phân tích, đánh giá dự báo những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn để tham mưu cho UBND các cấp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển, đẩy mạnh đầu tư; Cục cũng tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách thuế mới có hiệu lực thi hành từ 01/01/2014, đồng thời đẩy mạnh tiến trình cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 theo đúng kế hoạch đề ra.

Với tiềm năng và tốc độ phát triển của tỉnh Lào Cai, cùng với công cuộc cải cách hành chính của Ngành phù hợp với Đề án 30 của Chính phủ, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức trong Cục Thuế Lào Cai đang hướng tới các giá trị mà ngành Thuế luôn coi trọng đó là “Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính - Đổi mới”, phấn đấu đạt, vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Bài đăng trên Tài chính & Đầu tư số 1+2 - 2013