Chính phủ đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng phát triển kinh tế - xã hội cuối năm 2014

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Sáng 20/5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII khai mạc. Tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo Đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bên cạnh những đánh giá về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong những tháng đầu năm 2014, Báo cáo do Phó Thủ tướng trình bày đã nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tâp trung chỉ đạo điều hành trong 6 tháng cuối của năm 2014. Theo đó, 7 nhiệm vụ mang tính tổng quát,  trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2014 đã được Chính phủ xác định rõ:

Một là, tiếp tục thực hiện nhất quán nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô

Điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm tăng trưởng hợp lý. Tiếp tục điều hành mặt bằng lãi suất phù hợp. Phân bổ tín dụng hợp lý, phấn đấu cả năm đạt mức tăng trưởng 12 - 14%, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên gắn với kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tập trung chống thất thu, nợ đọng thuế và kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Kiên quyết cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các khoản chi chưa thực sự cấp bách. Từng bước xử lý các khoản mà ngân sách còn nợ. Bảo đảm bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội quyết định. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, quản lý chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia, bảo đảm trong giới hạn an toàn.

Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; Khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục để đẩy mạnh thực hiện đầu tư theo hình thức hợp tác công - tư (PPP), khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, kể cả đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng.Thực hiện đồng bộ các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu đối với các mặt hàng không khuyến khích. Tăng cường quản lý thị trường, giá cả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xử lý nghiêm các vi phạm. Tiếp tục thực hiện lộ trình điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu theo cơ chế thị trường, bảo đảm tính đúng, tính đủ và công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá; đồng thời có chính sách hỗ trợ phù hợp cho các hộ nghèo, đối tượng chính sách xã hội.

Hai là, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần củng cố niềm tin của xã hội, người dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung xử lý nợ xấu, tăng khả năng tiếp cận vốn; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến  chính sách thuế, phí, lệ phí; hải quan, đăng ký kinh doanh….

Thực hiện các giải pháp thúc đẩy và hỗ trợ phát triển theo đặc thù từng ngành nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; Phát triển mạnh du lịch, kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; có chính sách tín dụng ưu đãi và bảo hiểm phù hợp đối với ngư dân. Chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh và khắc phục kịp thời hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Giải pháp này cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể để chủ động thực hiện các Hiệp định thương mại tự do, cam kết quốc tế nhằm tận dụng cơ hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa, nâng cao khả năng giải quyết tranh chấp thương mại, hỗ trợ thông tin thị trường thế giới. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế...

Ba là, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực. Rà soát, hoàn thiện các chính sách thuế, đất đai, xã hội hóa...

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, trình Quốc hội sửa Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư và ban hành Luật Đầu tư công, Luật Sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư, kể cả đầu tư nước ngoài để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Tăng cường kiểm tra, giám sát trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát trong việc bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình và trách nhiệm của các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng. Tiếp tục xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chỉ đạo quyết liệt cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo nguyên tắc thị trường và kế hoạch đã được phê duyệt cho từng bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế trong năm 2014 - 2015.

Tiếp tục tái cơ cấu các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém, tập trung xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng.

Thực hiện quyết liệt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Nhân rộng các mô hình sản xuất, quản lý có hiệu quả; tăng cường hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân. Thực hiện tái cơ cấu công nghiệp, tập trung phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, tăng cường liên kết giữa các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp Việt Nam.

Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng cao như du lịch, viễn thông, công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics và các dịch vụ khác hỗ trợ kinh doanh. Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ trong nước; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu hàng hoá Việt Nam.

Bốn là, phát triển văn hóa, xã hội

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh và triển khai đồng bộ các chính sách người có công, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc, vùng ATK, các huyện nghèo và các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất, đời sống và có chính sách đặc thù để giảm nghèo nhanh hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, nhất là cho thanh niên, lao động nông thôn; mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn lao động và việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Chủ động phòng chống dịch bệnh, không được để dịch lớn xảy ra. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và giảm quá tải bệnh viện.

Tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, quan tâm hơn tới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học theo tinh thần đổi mới. Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các trường sư phạm.

Tiếp tục triển khai các chương trình quốc gia về đổi mới công nghệ, phát triển công nghệ cao. Áp dụng cơ chế đặt hàng, khoán thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; phát triển thị trường khoa học công nghệ, dịch vụ tư vấn, thẩm định, giám định công nghệ. Tăng cường quản lý đo lường chất lượng; hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong việc xác lập, bảo vệ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

Triển khai kịp thời Nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách dân tộc, tôn giáo. Chú trọng công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, phát huy vai trò của người cao tuổi. Tích cực đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm.

Chủ động thông tin kịp thời, khách quan về tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Tăng cường quản lý nhà nước, kỷ luật phát ngôn, đề cao trách nhiệm của các cơ quan thông tin truyền thông, ngăn chặn có hiệu quả việc lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá đất nước.

Năm là, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Triển khai hiệu quả Chương trình hành động về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Chiến lược phát triển bền vững và Chiến lược tăng trưởng xanh. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tập trung xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thúc đẩy phát triển sử dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Tăng cường khả năng điều tiết các nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm, tăng khả năng tích nước cho mùa khô. Nâng cao năng lực phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Tập trung thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, xây dựng các dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương; chỉ đạo và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Bảo đảm chất lượng và tiến độ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Tập trung đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Luật, Chương trình hành động và Kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng.

Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Triển khai thực hiện tốt Luật Tiếp công dân. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng xử lý ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng. Tiếp tục rà soát và xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

Bảy là, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế. Tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến, làm chủ trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí hiện đại.

Thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả các giải pháp hòa bình để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia ở biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC). Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng tình, ủng hộ của đồng bào ta cả trong và ngoài nước và của cộng đồng quốc tế. Đồng thời chủ động ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện các biện pháp cần thiết theo đúng pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam, bảo đảm an ninh và an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài tại Việt Nam.

Triển khai có hiệu quả các chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người; kiên quyết triệt phá các băng nhóm tội phạm.

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập quốc tế, nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, Liên hợp quốc và các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế.

Báo cáo cũng nêu rõ, để thực hiện được 7 nhiệm vụ trên trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp ở biển Đông, đòi hỏi sự quyết tâm cao, đoàn kết một lòng, đồng thuận trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, Chính phủ đề nghị Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân, đồng chí, đồng bào, cử tri cả nước và kiều bào ở nước ngoài tăng cường giám sát, phối hợp hành động, nỗ lực phấn đấu tạo chuyển biến đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa trên các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, góp phần thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015.