Chính phủ yêu cầu rà soát, điều chỉnh chi phí định mức xăng dầu


Ngày 8/11, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 7527 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đến Bộ Công Thương và Bộ Tài chính liên quan đến đề xuất của Bộ Tài chính tại Văn bản số 11423/BTC-QLG ngày 5/11/2022 về việc rà soát, điều chỉnh chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Công Thương rà soát, điều chỉnh các loại chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu.

Cụ thể, xét đề nghị của Bộ Tài chính về việc rà soát, điều chỉnh chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, quy định tại các nghị định về kinh doanh xăng dầu và các quy định pháp luật, chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường để chủ động tính toán, xem xét, quyết định điều chỉnh các loại chi phí liên quan trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Các loại chi phí này gồm: Chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về Việt Nam; Premium trong nước; Chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu về đến cảng và chi phí kinh doanh định mức...

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu việc điều chỉnh này cần đảm bảo không đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong nước, chặt chẽ, hiệu quả, khả thi, kịp thời và sát với diễn biến thị trường, không để xảy ra trục lợi, buôn lậu, vi phạm pháp luật; hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Cũng trong ngày 08/11/2022, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11575/BTC-QLG gửi Bộ Công Thương về phương án chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính cơ sở xăng dầu. Theo đó, Bộ Tài chính thông báo về việc tăng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam để tính giá cơ sở xăng dầu đối với nguồn xăng dầu nhập khẩu như sau: Xăng nền để phối trộn xăng E5RON92: 640 đồng/lít; Xăng RON95: 1.280 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S: 730 đồng/lít; Dầu hỏa: 1.740 đồng/lít; Dầu madut 180cst 3,5S: 1.290 đồng/kg.

Thời gian thực hiện nghiên cứu áp dụng từ kỳ công bố giá cơ sở xăng dầu nêu trên là vào ngày 11/11/2022.

PV