Nghị định số 116/2016/NĐ-CP:

Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn


Ngày 18/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn .

Nghị định gồm 12 điều, quy định đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, quy trình cấp phát và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: nghidinh166-2016-nd-cpngay18-7-2016_SJHD.doc