Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015

Phóng viên tổng hợp

(Taichinh) - Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; quản lý; Nghị định về chứng khoán phái sinh; Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nghị định về chứng khoán phái sinh

Nghị định số 42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 có hiệu lực từ 1/7/2015, quy định về tổ chức kinh doanh; thị trường giao dịch và việc bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh…

Chính sách tín dụng mới phục vụ phát triển nông nghiệp

Có hiệu lực từ 25/7/2015, Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chủ trang trại được tổ chức tín dụng cho vay không có tài sản bảo đảm theo 8 mức, trong đó, mức cho vay tối đa là 3 tỷ đồng đối với liên hiệp hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hoặc khai thác hải sản xa bờ, cung cấp dịch vụ phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng có hiệu lực từ 1/7/2015. Nghị định này hướng dẫn Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng; về bảo trì công trình xây dựng và giải quyết sự cố công trình xây dựng.

Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp

Có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: Thẩm quyền và nội dung quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp; Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Nghị định 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật có hiệu lực từ ngày 20/7/2015. Nghị định quy định về xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức

Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2015. Nghị định quy định cụ thể về: đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện việc nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; điều kiện để nghỉ hưu ở tuổi cao hơn; thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn.

Khuyến khích phát triển vận tải hành khách bằng xe buýt

Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 5/5/2015 có hiệu lực từ 1/7/2015 ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt như: Chính sách về quy hoạch, đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng; khuyến khích đầu tư phương tiện vận tải; hỗ trợ hoạt động khai thác vận tải và trợ giá cho người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.