Chính sách tài khóa tiếp tục được thực hiện chặt chẽ

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo Bộ Tài chính, trong tháng 8/2014, chính sách tài khóa vẫn tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất - kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại hồi tháng 5 vừa qua do những kẻ quá khích gây ra.

Chính sách tài khóa tiếp tục được thực hiện chặt chẽ
Chính sách tài khóa vẫn tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Nguồn: internet

Tăng cường thanh kiểm tra

Theo Bộ Tài chính, trong tháng qua đã tập trung chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế và thu ngân sách tại các doanh nghiệp; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh các hoạt động chống chuyển giá, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Tính đến tháng 8-2014, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra trên 33.000 doanh nghiệp, đạt 45% kế hoạch năm, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2013; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra 6.245 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 4.305 tỷ đồng, bằng 69% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và tăng 12 % so với cùng kỳ năm 2013.

Đồng thời, Bộ Tài chính đã tăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đối với các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) và trái phiếu Chính phủ; tổ chức thực hiện kiểm soát chi thường xuyên, đảm bảo kịp thời, đúng mục đích, đối tượng và chính sách chế độ.

Bộ Tài chính đã tổ chức hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014; thực hiện mua sắm tài sản từ nguồn dự toán NSNN năm 2014 được giao.

Trong 8 tháng đầu năm 2014, cơ quan Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đối với gần 413.449 tỷ đồng chi thường xuyên của NSNN, qua đó phát hiện khoảng 23.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, xử lý tạm dừng chưa thanh toán khoảng 30 tỷ đồng; từ chối thanh toán khoảng 58,3 tỷ đồng đối với các khoản chủ đầu tư đề nghị thanh toán sai danh mục và mức vốn được giao, phê duyệt quyết định đầu tư muộn so với thời hạn quy định (sau ngày 31/10/2013).

Gia hạn hơn 200 tỷ đồng tiền thuế

Thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho các Doanh nghiệp bị thiệt hại do các hành vi vi phạm pháp luật gây ra, trong tháng 8, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan và Hiệp hội các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra để giúp các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong đó, gia hạn thời gian nộp hồ sơ khai thuế đối với các tờ khai thuế phải nộp sau thời điểm bị thiệt hại cho 63 doanh nghiệp; gia hạn nộp thuế đối với số thuế còn nợ trước thời điểm bị thiệt hại 213,8 tỷ đồng; giải quyết hoàn thuế cho 228 doanh nghiệp với số tiền là 2.529 tỷ đồng; miễn, giảm tiền thuê hạ tầng năm 2014 cho 377 doanh nghiệp với số tiền miễn giảm là 120,6 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã thực hiện miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế Giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu để sửa chữa, thay thế máy móc, thiết bị, linh kiện bị hư hại, tổn thất đối với 3 Công ty.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi tạm ứng cho 149 doanh nghiệp bị thiệt hại tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Hà Tĩnh với tổng số tiền là 173,65 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng đã cơ bản trở lại hoạt động bình thường.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất- kinh doanh, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/8/2014 về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Đồng thời trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.