VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Hotline: 0987 828585
 Quảng Ninh: Tổng thu ngân sách năm 2018 ước đạt 40.500 tỷ đồng

Năm 2018, khách du lịch đến Quảng Ninh tăng đột biến. Ảnh: Huy Khánh

Quảng Ninh: Tổng thu ngân sách năm 2018 ước đạt 40.500 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Ninh năm 2018 ước đạt 40.500 tỷ đồng, tăng 11% so với dự toán HĐND tỉnh giao (36.360 tỷ đồng), bằng 97% dự toán phấn đấu (41.834 tỷ đồng), tăng 4,9% so với thực hiện năm 2017.

Cục Thuế Hà Nam nỗ lực thu hồi nợ thuế

Cục Thuế Cao Bằng hoàn thành dự toán thu ngân sách trước 2 tháng

10 tháng, thu ngân sách đạt 84,9% dự toán năm 2018

Thu ngân sách tăng cao, bội chi và nợ công được kiểm soát

Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua nước rút cuối năm

Đây là thông tin được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết tại cuộc họp thường kỳ tháng 11 của  UBND tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, thu nội địa 30.500 tỷ đồng, chiếm 75% tổng thu NSNN trên địa bàn, tăng 0,5% dự toán HĐND tỉnh giao (30.360 tỷ đồng), bằng 98% dự toán phấn đấu (31.254 tỷ đồng) và tăng 10,3% so với số thực hiện năm 2017 (27.651 tỷ đồng); thu xuất nhập khẩu đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 67% dự toán HĐND tỉnh giao (6.000 tỷ đồng), bằng 94,5% dự toán phấn đấu (10.580 tỷ đồng), bằng  91,4% số thực hiện cùng kỳ (10.943 tỷ đồng).

Năm 2018 tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,1%, cao nhất so với cùng kỳ 6 năm gần đây.

Giá trị tăng thêm của khu vực dịch vụ (giá so sánh 2010) ước đạt 36.835 tỷ đồng, tăng 14,2% cùng kỳ. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 43.588 tỷ đồng, tăng 8,4% cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 1,9 tỷ USD, đạt 100% kế hoạch và tăng 11,03% cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt gần 1,8 tỷ USD, tăng 4,24% cùng kỳ.

Tổng số khách du lịch đến Quảng Ninh năm 2018 dự kiến đạt 12,2 triệu lượt khách, đạt 102% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, đạt 105% kế hoạch, tăng 22,1% so cùng kỳ.

Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 28,1% cùng kỳ, thu ngân sách từ du lịch đạt 2.750 tỷ đồng, chiếm 9% tổng thu nội địa, tăng 31% cùng kỳ.

Công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) được đẩy mạnh, với nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả, tạo được niềm tin, thu hút các nhà đầu tư, các tập đoàn kinh tế lớn vào tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Dự kiến, năm 2019, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu thu NSNN đạt 41.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 33.500 tỷ đồng, thu XNK phấn đấu 8.000 tỷ đồng; tổng vốn huy động xã hội tăng trên 10%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 11%; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,4% so với hiện nay.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM