Cho phép Hà Nội chuyển 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

PV.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thủ tướng cho phép Hà Nội chuyển 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Nguồn: internet
Thủ tướng cho phép Hà Nội chuyển 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Nguồn: internet

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn TP. Hà Nội. 

Theo đó, Thủ tướng đồng ý UBND TP. Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. 

UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.