Chống thất thu thuế từ hộ kinh doanh

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính từ nay đến cuối năm 2013, ngành Thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, chống thất thu về số hộ, về doanh số. Theo đó, cơ quan Thuế các cấp phải công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị về mức thuế phải nộp của các hộ kinh doanh để giám sát.

  Chống thất thu thuế từ hộ kinh doanh
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cứ kiểm tra là phát hiện sai phạm

Theo Tổng cục Thuế, với cơ chế cho phép doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh tự kê khai, tự nộp thuế và chịu trách nhiệm về các khoản kê khai, đã góp phần giảm nhiều phiền hà trong nộp thuế cho người kinh doanh. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách thông thoáng này đã có nhiều DN và hộ kinh doanh tìm cách “lách” một số khoản thuế.

Đơn cử tại địa bàn Hà Nội, hiện tổng số hộ kinh doanh cá thể cơ quan Thuế đang quản lý là 141.989 hộ; trong đó đã cấp mã số thuế là 120.656 hộ, bổ sung 50.820 chứng minh thư cho các hộ, cá nhân kinh doanh. Tính bình quân hộ trên tháng, không bao gồm hộ cho thuê nhà là 69.835 lượt hộ, số thuế bình quân là 620 nghìn đồng, tăng 1% về số hộ và 8% về số thuế so với cùng kỳ năm 2012.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, qua công tác thanh, kiểm tra, cơ quan Thuế Hà Nội đã tiến hành các công tác chống thất thu, điều chỉnh thuế, đưa vào quản lý thu thuế các hộ mới ra kinh doanh đối với 37.819 lượt hộ, tăng thu ngân sách nhà nước (NSNN) là 20,156 tỷ đồng. Trong đó, qua kiểm tra sổ sách hoá đơn của 701 lượt hộ, số thuế truy thu và phạt là 736 triệu đồng; thu vãng lai là 2.358 lượt hộ, với số thuế là 10,2 tỷ đồng. Công tác chống thất thu khác là 1.493 lượt hộ, với số thuế truy thu và phạt là 2,708 tỷ đồng.

Còn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2013 đã tổ chức điều tra doanh thu thực tế của 597 hộ, cá nhân kinh doanh ngành hàng ăn uống,  thương nghiệp. Theo đó, đã điều chỉnh doanh thu và mức thuế của các hộ này tăng từ 35% đến 47%, đồng thời qua rà soát, Cục Thuế Yên Bái đã đưa thêm 456 hộ vào quản lý.

Mục tiêu đặt ra đối với ngành Thuế từ nay đến hết năm 2013 là tăng cường kiểm tra, rà soát doanh thu, mức thuế, tình hình thực tế kinh doanh đối với các hộ nộp thuế theo phương pháp thuế khoán, kiểm tra tờ khai đối với các hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai, đặc biệt là các hộ kinh doanh ngành nghề như ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn, thẩm mỹ viện, massage, spa; các hộ kê khai doanh thu, mức thuế tháng sau thấp hơn tháng trước đảm bảo doanh thu, mức thuế sát với thực tế kinh doanh, chống thất thu NSNN.

Đổi mới quản lý

Theo Vụ trưởng - Phó trưởng Ban cải cách - Tổng cục Thuế Nguyễn Quang Tiến, nhằm chống thất thu trong quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, Tổng cục Thuế đã chính thức áp dụng Quy trình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Theo đó, yêu cầu bắt buộc cơ quan Thuế phải niêm yết công khai dự kiến doanh thu và mức thuế của các hộ kinh doanh phải nộp để lấy ý kiến. Đồng thời, thực hiện quản lý danh bạ hộ kinh doanh; phân loại hộ kinh doanh; quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán (tính thuế, lập sổ thuế, công khai thuế, phát thông báo thuế, tổ chức thu nộp thuế), xét miễn, giảm thuế cho các hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế...

Ngoài ra, cơ quan Thuế sẽ căn cứ vào mức độ và khả năng thực hiện việc ghi chép sổ sách kế toán, lưu giữ hóa đơn chứng từ khi mua bán hàng hóa dịch vụ của hộ kinh doanh để phân 2 loại để quản lý như: Các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai là các hộ kinh doanh đã thực hiện đăng ký kinh doanh và được cấp mã số thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ khi mua, bán hàng hóa, dịch vụ và xác định được doanh thu, chi phí... thì việc quản lý thuế tương tự như đối với DN, tổ chức.