Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc:

Chưa có dự án nào đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh cá cược

Việt Hoàng

Sáng 10/8, trong phiên chất vấn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực và trách nhiệm của Bộ Công an, theo phân công, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tham gia trả lời về vấn đề liên quan đến kinh doanh cá cược thể thao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham gia giải trình về vướng mắc trong thực hiện quy định về kinh doanh cá cược.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tham gia giải trình về vướng mắc trong thực hiện quy định về kinh doanh cá cược.

Giải trình vấn đề đại biểu nêu liên quan đến Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ngày 24/1/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cá cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Đến ngày 4/10/2017, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 101/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2017/NĐ-CP.

Theo các quy định trên, Thủ tướng Chính phủ sẽ cấp giấy quyết định về chủ trương đầu tư. Khi dự án đầu tư hoàn thành, Bộ Tài chính sẽ là cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh về cá cược. Đối với vấn đề đặt cược đua ngựa, năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định cấp phép về chủ trương đua ngựa tại trường đua của huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Tuy nhiên, việc triển khai gặp vướng mắc về góp vốn nên đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. 

Như vậy, hiện chưa có dự án nào hoàn thành đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kinh doanh về cá cược. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết thêm, hiện nay, có 3 địa phương là Phú Yên, Lâm Đồng và Vĩnh Phúc đang đề xuất với Chính phủ chủ trương về đầu tư trường đua ngựa. Tuy nhiên, các dự án này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và chưa có hồ sơ.

Đối với vấn đề cá cược bóng đá quốc tế, Nghị định số 06/2017/NĐ-CP quy định phải đấu thầu để lựa chọn một doanh nghiệp đứng ra thực hiện kinh doanh cá cược bóng đá. Tuy nhiên, trong Luật Đấu thầu không có hình thức đấu thầu để lựa chọn doanh nghiệp mà chỉ có đấu thầu dự án và đấu thầu gói thầu của dự án. Vì vậy, Bộ Tài chính đã xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hiện Thủ tướng Chính phủ đã giao sửa lại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP. Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo sửa đổi Nghị định này và trình Chính phủ vào tháng 5 vừa qua.

Cũng tại phiên làm việc sáng 10/8, chia sẻ làm rõ nội dung được đại biểu nêu về vấn đề kết nối liên thông, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, dữ liệu dân cư là bước đột phá về công nghệ thông tin trong thời gian vừa qua, mang lại lợi ích rất lớn cho mọi người dân, các cơ quan, đặc biệt là trong chuyển đổi số. Hiện nay, Bộ Tài chính đã kết nối dữ liệu thuế và đang xây dựng 12 cơ sở dữ liệu, trong đó, trước khi kết nối dữ liệu thuế, dự kiến phải mất 5 -6 tháng mới kết nối vào hệ thống dữ liệu quốc gia.