Chưa thực hiện quy định phạt chậm nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021

Việt Dũng

Theo quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đến ngày 30/10, doanh nghiệp (DN) phải nộp đủ 75% tổng tiền thuế thu nhập DN (TNDN) cả năm. Tuy nhiên năm 2021, do không thể tính toán được lợi nhuận cả năm và số thuế phải nộp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, nhiều DN đang lo lắng sẽ bị phạt chậm nộp nếu ngành Thuế không sửa đổi quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tháo gỡ những băn khoăn của cộng đồng DN, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) cho biết, dịch COVID-19 bùng phát mạnh trên nhiều tỉnh thành khiến cho 23 tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội theo yêu cầu của Chính phủ. Điều này khiên các DN trên địa bàn phải tạm ngừng kinh doanh trong quý III/2021, có nhiều DN không phát sinh thu nhập dẫn đến không phát sinh số thuế TNDN phải tạm nộp.

Theo điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ: Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý III đến ngày nộp số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước.

Đến ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, các địa phương đã bỏ thực hiện giãn cách, Nhà nước cũng có nhiều biện pháp hỗ trợ DN phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh nên chủ yếu số thuế TNDN sẽ phát sinh trong quý IV/2021.

Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng, nếu thực hiện tính tiền chậm nộp thuế TNDN theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP nêu trên sẽ gây khó khăn cho DN.

Để kịp thời hỗ trợ DN yên tâm phục hồi sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho DN trong việc thực hiện quy định tạm nộp thuế TNDN theo quý, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép sửa đổi quy định về tỷ lệ tạm nộp thuế TNDN và thời điểm tính tiền chậm nộp tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để phù hợp với thời điểm nộp báo cáo tài chính quý của các DN thuộc diện lập báo cáo tài chính quý cũng như tình hình thực tế của năm 2021.