Chùm ảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Tài chính

Bùi Dương

Sáng 18/7/2018, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành; đại diện lãnh đạo các địa phương tại 63 điểm cầu trực tiếp; cùng toàn thể cán bộ, công chức Bộ Tài chính.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tiếp thu ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến 63 điểm cầu.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến 63 điểm cầu.
Đồng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Sơ kết đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Đồng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Sơ kết đánh giá công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Đại diện Lãnh đạo đạo các tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến.
Đại diện Lãnh đạo đạo các tỉnh, thành phố phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.