Chương mới cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam

Tuấn Thủy

Năm 2024 hứa hẹn mở ra một chương mới đầy triển vọng cho các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, đánh dấu nhiều bước ngoặt quan trọng khi nhiều luật mới về điện tử, viễn thông có hiệu lực.

Theo Báo cáo Top 10 Công ty Công nghệ uy tín năm 2024 của Vietnam Report, hiện đang là thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phổ cập hạ tầng số toàn diện. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn đánh dấu nhiều bước ngoặt quan trọng trong lĩnh vực công nghệ và viễn thông, với sự ra đời của nhiều bộ luật mới về điện tử, viễn thông, thương mại hóa 5G, cùng xu hướng phát triển và tích hợp mạnh mẽ của các công nghệ tiên tiến như Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), điện toán lượng tử… hay cơ hội nắm bắt và hiện thực hóa giấc mơ bán dẫn của Việt Nam.

Nguồn: Vietnam Report
Nguồn: Vietnam Report

Kể từ khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6/2020, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã trải qua 4 năm triển khai và bước sang năm thứ 5 với nhiều thành tựu được tạo dựng. Trong năm qua, Bộ Chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) đã được xây dựng và chính thức triển khai trên toàn quốc, góp phần cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia.

Năm 2024, Chính phủ đưa ra định hướng Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột: Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông, Số hoá các ngành, Quản trị số và Dữ liệu số, tạo ra động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đây cũng là năm phổ cập hạ tầng số, phát triển các ứng dụng số để phát triển kinh tế số - động lực mới để tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động, tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ.

Tới đây sẽ chứng kiến hai dự án luật quan trọng được thông qua từ năm ngoái là Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) và Luật Viễn thông (sửa đổi) có hiệu lực thi hành. Luật Giao dịch điện tử với 8 nội dung mới, đã bổ sung quy định cụ thể các loại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử, tài khoản giao dịch điện tử, trách nhiệm của chủ quản hệ thống thông tin…, tạo hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, thuận lợi cho việc chuyển đổi các hoạt động từ môi trường thực sang môi trường số tất cả ngành và lĩnh vực.

Trong khi đó, Luật Viễn thông sửa đổi đưa ra những thay đổi quan trọng trong việc điều chỉnh và quản lý các dịch vụ trung tâm dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây, quy định cụ thể hơn về tài nguyên viễn thông, thông tin thuê bao di động và xử lý sim rác, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn để hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông.

Vào ngày 11/01/2024, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo không gian phát triển mới, cho phép tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, kiến tạo giá trị mới cho đất nước trong kỷ nguyên công nghệ số. Ngoài ra, Luật Công nghiệp công nghệ số, Chiến lược Phát triển công nghiệp bán dẫn và Chiến lược Công nghiệp công nghệ số cũng đã được đề xuất xây dựng.

Theo Vietnam Report, về cơ bản, dù vẫn còn một số vấn đề cần hoàn thiện như định chế tài chính, đấu thầu, định giá, thống nhất đo lường chưa đồng bộ… nhưng hành lang pháp lý xoay quanh chuyển đổi số và ngành Công nghệ thông tin – viễn thông đang dần hoàn thiện, đưa ra các quy định rõ ràng, giúp tạo môi trường pháp lý minh bạch.

“Các quy định mới này không chỉ hỗ trợ việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh, thúc đẩy sự đổi mới và cạnh tranh công bằng giữa các doanh nghiệp trong ngành, thiết lập nền tảng vững chắc giúp các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam mở rộng và phát triển”, Báo cáo của Vietnam Report ghi nhận.