Chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của ngành Hải quan

Linh Trang

9 tháng năm 2022, ngành Hải quan đã đạt được kết quả tích cực trên các mặt công tác, trong đó nổi bật là công tác thu ngân sách nhà nước; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại...

Đến ngày 29/9/2022, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 327.275 tỷ đồng, bằng 93% dự toán được giao.
Đến ngày 29/9/2022, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 327.275 tỷ đồng, bằng 93% dự toán được giao.

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý III, cũng như 9 tháng năm 2022, Tổng cục Hải quan đã tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, ngành Hải quan cũng đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin...

Từ những việc làm trên, 9 tháng qua, Tổng cục Hải quan đã làm thủ tục hải quan cho tổng lượng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu tăng đáng kể. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng năm 2022 ước tính đạt 558,52 tỷ USD, tăng 15,1% (tương ứng tăng 73,32 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 41,64 tỷ USD) và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 276 tỷ USD, tăng 13% (tương ứng tăng 31,68 tỷ USD). Như vậy, trong tháng 9/2022, cả nước ước xuất siêu 1,14 tỷ USD. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9/2022, cả nước ước tính xuất siêu khoảng 6,52 tỷ USD.

Xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của toàn Ngành, ngay từ đầu năm, Tổng cục Hải quan đã ban hành Chỉ thị số 439/CT-TCHQ nhằm thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022.

Kết quả, đến ngày 29/9/2022, toàn ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 327.275 tỷ đồng, bằng 93% dự toán được giao, bằng 88,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu 9 tháng năm 2022 ước đạt 328.500 tỷ đồng, bằng 93,3% dự toán được giao, bằng 88,8% chỉ tiêu phấn đấu được giao, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2021.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, ngành Hải quan cũng tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong quý III/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện và bắt giữ tổng số 4.709 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 662 tỷ đồng; Số thu ngân sách nhà nước đạt 45 tỷ đồng, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 44 vụ.

Lũy kế đến ngày 15/9/2022, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp và bắt giữ tổng số 12.243 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 4.434 tỷ đồng; số thu ngân sách nhà nước đạt 253,969 tỷ đồng; đồng thời, khởi tố 35 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 99 vụ...

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục triển khai công tác xây dựng chính sách pháp luật bám sát thực tiễn, xu hướng phát triển; công tác thu ngân sách nhà nước; đồng thời, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại những tháng cuối năm; tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ...