Chuyển đổi số hướng đến Hải quan số, Hải quan thông minh

Phượng Đồng

Nhằm nâng cao nhận thức của công chức trong phạm vi toàn đơn vị về Hải quan số, Hải quan thông minh và Kế hoạch chuyển đổi số tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng, vừa qua Phòng Công nghệ thông tin đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo, tập huấn với chủ đề “Chuyển đổi số hướng đến Hải quan số, Hải quan thông minh”.

Hội thảo đã làm rõ kõ hơn các khái niệm về Số hóa, Chuyển đổi số, Công nghệ số, AI, Cloud Computing, IoT, blockchain, Bigdata, mạng không dây thế hệ mới (5G)…
Hội thảo đã làm rõ kõ hơn các khái niệm về Số hóa, Chuyển đổi số, Công nghệ số, AI, Cloud Computing, IoT, blockchain, Bigdata, mạng không dây thế hệ mới (5G)…

Hội thảo với sự tham gia của toàn thể công chức hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục diễn ra trong 2 ngày 04 và 05-8-2022, tại Hội trường chính trụ sở Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Nội dung thảo luận xoáy quanh các vấn đề liên quan về chuyển đổi số, công nghệ số; Tính cấp thiết phải chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay; Mô hình triển khai Hải quan số, Hải quan thông minh.

Ngoài ra, hội thảo còn dành thời gian thông qua các nội dung liên quan đến Kế hoạch Chuyển đổi số của ngành Hải quan được ban hành kèm Quyết định 707/QĐ-TCHQ ngày 04/5/2022 và Kế hoạch Chuyển đổi số tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng được ban hành kèm Quyết định 382/QĐ-HQĐNG ngày 14/6/2022 cũng như Kế hoạch chuyển đổi số của UBND thành phố Đà Nẵng, những nhiệm vụ cấp bách cần triển khai thực hiện.

Thông qua Hội thảo, công chức trong toàn đơn vị có cơ hội làm rõ hơn các khái niệm về Số hóa, Chuyển đổi số, Công nghệ số, AI, Cloud Computing, IoT, blockchain, Bigdata, mạng không dây thế hệ mới (5G)… cùng trao đổi, thảo luận về những thách thức, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi số.

Được biết, trước đó, phòng Công nghệ thông tin cũng đã chủ trì tổ chức nhiều Hội thảo chuyên đề riêng liên quan đến Chuyển đổi số, Hải quan số, Hải quan thông minh, Công nghệ số… cho công chức chuyên trách tin học trong phạm vi toàn Cục.